κτεο:οδηγίες:ενημέρωση

Πίσω

Ενημέρωση Υπηρεσιών για Λειτουργικά Ζητήματα

Είδος Έντυπο Υπηρεσία (-ες) που αποστέλλεται
Μεταβολές στη σύνθεση προσωπικού Πίνακας όλου του υφιστάμενου υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, Οικείο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Εταιρικές Μεταβολές Αποδεικτικά μεταβολής Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
Απόδοση 1€ Αποδεικτικά αριθμού ελέγχων και πληρωμής 1€ Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr
Μεταβολές του Τιμοκαταλόγου Τιμοκαταλογος Αρμόδια ΔΟΥ, Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
Αναστολή, ή επαναλειτουργία, ή προσθήκη γραμμής Απαραίτητα Στοιχεια ΕνημερωσηςΣτοιχεια Μεταβολης Ωραριου Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής
Μεταβολές του ωραρίου λειτουργίας Στοιχεια Μεταβολης Ωραριου Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, Οικείο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ενημέρωση για μη ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων λόγω βλάβης με ευθύνη του ΚΤΕΟ Ενημέρωση & Βεβαίωση του παρόχου κινητής τηλεφωνίας/διαδικτύου Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
Μηνιαία ενημέρωση για τυχόν ακυρωθέντα Δ.Τ.Ε. ή/και Κ.Ε.Κ. Εξαμηνιαία έκθεση ακυρωμένων εντύπων Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δικαιολογητικά εναρξης ΚΤΕΟ Αναγγελία έναρξης και βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr
Κοινοποίηση της ανανέωσης της Πιστοποίησης κατά ISO 9001 Πιστοποιητικο ISO 9001 Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr, Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
Αποστολή εξαμηνιαίων στοιχείων ΔΤΕ Εξαμηνιαία έκθεση Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) dee@yme.gov.gr
Ενημέρωση υπηρεσίας για ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν εκδόθηκαν ΔΤΕ Ενημέρωση μέσω mail e.tourlou@yme.gov.gr
Ενημερωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας Ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
Ενημέρωση Πιστοποιητικων Διακρίβωσης Αντίγραφα Πιστοποιητικών Διακρίβωσης Οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών
  • κτεο/οδηγίες/ενημέρωση.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/24 06:04
  • από admin