κτεο:νομοθεσία:νόμοι:9521_644_2013

Πίσω

9521 644 2013

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Κοινοποίηση ορισμού Εξεταστικού Φορέα ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)25/02/2013Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 6736/433 22-2-2013 απόφαση

1. Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια με Α∆Α ΒΕΤΩ1-ΞΜ5, η υπ’ αριθμ. 6736/433 22-2-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών: «Ορισμός Φορέα εξέτασης ελεγκτών ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)».

2. Ως Φορέας εξέτασης ορίστηκε το Εργαστήριο Οχημάτων, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

3. Οι ακριβείς ημερομηνίες της εξέτασης και το ύψος των εξέταστρων, καθορίζονται από τον Εξεταστικό Φορέα.

4. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών των ελεγκτών ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) πραγματοποιείται από την αρμόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/9521_644_2013.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/17 11:25
  • από admin