κτεο:νομοθεσία:νόμοι:86813_6572_2017

Πίσω

86813 6572 2017

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Εφαρμογή της αριθμ. 334/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.16/02/2017ΕνεργήΚΥΑ 3326 212 2015

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
ΚΥΑ 3326 212 2015ΦΕΚ15/01/2015Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματοςΚαταργεί την ΚΥΑ48680 5032 2012Ενεργή

ΑΔΑ: 7Γ06465ΧΘΞ-7ΥΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 16 - 02 - 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. ∆/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ.: 10191, Παπάγου Πληροφορίες: Χ. Μάστορας Τηλέφωνο: 213 130 8487, 210 650 8487 Fax: 210 650 8481 E-mail: c.mastoras@yme.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 86813/6572 Προς: Πίνακας αποδεκτών Βαθμ. Προτ: επείγον

Θέμα: Εφαρμογή της αριθμ. 334/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας πληροφορούμε ότι εκδόθηκε η Γνωμοδότηση 334/2016 του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η ο̟οία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό υποδομών & Μεταφορών και παρακαλούμε για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή. Στην ως άνω Γνωμοδότηση διαλαμβάνεται ότι, για την επιβολή των κυρώσεων της περιπτώσεως (i) της παρ. 4 του άρθρου 5 της κ.υ.α. 3326/212/2015 (Β’ 158) «Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των ∆ημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσ̟ραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.», αρκεί η διαπίστωση της αναιτιολόγητης μη αποστολής προς το υπουργείο μας από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, μέχρι τη 12η βραδινή της ημέρας διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, έστω και ενός μόνο εκ των απαιτούμενων δεδομένων.

Την υπόψη Γνωμοδότηση μ̟ορείτε να την αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος “∆ΙΑΥΓΕΙΑ” κάνοντας χρήση του αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (Α.∆.Α.) της παρούσης, καθώς και στο διαδικτυακό τοπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε. ΖΟΥΓΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών: αποδέκτες για ενέργεια:♦ Περιφέρειες της χώρας ∆/νσεις και Τμήματα Μεταφορών & επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ♦ Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποδέκτες για κοινο̟οίηση: ♦ - - - - - - - υπουργείο υποδομών & Μεταφορών Γραφείο υπουργού Γραφείο Υφυπουργού Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρ/μενο Γενικής ∆/νσης Οδικής Ασφάλειας Πρ/μενη Γενικής ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆/νση Ανά̟τυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών Γραφείο Νομικού Συμβούλου (επί του Α.Π. 225-1378/ΕΡ5099/23-12-2016) - Σώμα επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) Καραγεώργη Σερβίας 3 & Νίκης 2 10563, Αθήνα ♦ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Γ’ Τμήμα Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικού̟η 106 78, Αθήνα ♦ - - Περιφέρειες της χώρας Γραφεία Περιφερειαρχών (με τηλεομοιοτυπία) Γενικοί ∆/ντές Μεταφορών & επικοινωνιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ♦ - - - Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Εσωτερική ∆ιανομή: ∆.E.O.E. - Τμήμα Α’ - Τμήμα Γ’ - Χρονολογικό αρχείο Συνημμένα: H Γνωμοδότηση 334/2016 του Γ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. 2

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/86813_6572_2017.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:13
  • από admin