κτεο:νομοθεσία:νόμοι:70201_2021

Πίσω

70201 2021

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
1) Πληροφόρηση σχετικά με τις Ιταλικές άδειες κυκλοφορίας
2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών της Ιταλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο επιβατηγού οχήματος στην Ιταλία
3) Διευκρινίσεις σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών ΙΧ οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλίου μας
17/03/2021Ενεργή11711 151 2020, Ν. 4663 2020, ΥΑ19111 192 2019

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
283145 2021Εγκύκλιος13/10/20211) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Γαλλία 2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Αυτοκινήτων της Ρουμανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Ρουμανία 3) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου του Ιστορικού των Τεχνικών Ελέγχων των Οχημάτων της Εσθονίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Εσθονία 4) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κρατικής Υπηρεσίας Ταξινόμησης της Λιθουανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Λιθουανία 5) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Οχημάτων της Πολωνίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην ΠολωνίαΈλεγχος Ανάριθμων Γαλλίας, Ρουμανίας, Εσθονίας, Λιθουανίας, ΠολωνίαςΕνεργή

Κείμενο

Μ1 από Ιταλία ⇒ Παρατήρηση στην άδεια με στοιχεία ΚΤΕΟ, όχι αυτοκόλλητο χρειαζόμαστε ΔΤΕ

Από τελευταία πληροφόρηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, για τα οχήματα που κυκλοφορούσαν στην Ιταλία και εξάγονται στο εξωτερικό, γίνεται διαγραφή τους από τα Ιταλικά μητρώα και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας (που δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας στην Ιταλία) με τις εξής ενδείξεις : - «VEICOLO CESSATO DALLA CIRCOLAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE IN PAESE FΑCENTE PARTE DELLA U.E. (………) που σημαίνει (όχημα που διαγράφεται με σκοπό την εξαγωγή του σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και αναφέρεται μέσα σε παρένθεση το κράτος) και - «REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE DATA ……… (……………….) που σημαίνει (περιοδικός έλεγχος με επιτυχές αποτέλεσμα Ημερομηνία ελέγχου και ένας κωδικός αριθμός)

Στην άδεια κυκλοφορίας αυτή, δεν επικολλάται πλέον αυτοκόλλητη ετικέτα και δεν αναγράφεται ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων, ο οποίος προκύπτει μόνο από το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου.


Κατόπιν ερωτημάτων από ΚΤΕΟ και Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της χώρας για την παροχή οδηγιών, μετά από διαπίστωση παραποιήσεων των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, των προς ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη χώρα ταξινόμησης την Ιταλία, τόσο στην αυτοκόλλητη ετικέτα (όπου αυτή υφίσταται) επί της Ιταλικής άδειας κυκλοφορίας, όσο και στο Ιταλικό Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, σας ενημερώνουμε ότι διενεργείται επιπλέον έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (όσον αφορά τα χιλιόμετρα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου στην Ιταλία) ως εξής :


Μ1 από Ιταλία ελέγχουμε ΠΑΝΤΑ τα χιλιόμετρα μέσω της εφαρμογής του Ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών + Ενέργειες αν υπαξει παραποίηση

1. Πρώτος έλεγχος Κατά τη διαδικασία Αναγνώρισης σε ΚΤΕΟ της χώρας μας του Ιταλικού Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (β) σχετ., σε περίπτωση που διαπιστώνεται από το ΚΤΕΟ παραποίηση του αριθμού χιλιομέτρων των αναγραφόμενων στην αυτοκόλλητη ετικέτα επί της Ιταλικής άδειας κυκλοφορίας ή του Ιταλικού Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου, σε σχέση με τα ευρεθέντα χιλιόμετρα από την εκτέλεση της παρακάτω αναφερόμενης εφαρμογής, διαγράφεται η αυτοκόλλητη ετικέτα (όπου αυτή υφίσταται) της Ιταλικής άδειας κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟ» και τίθεται στο Ιταλικό Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου η παρατήρηση «ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ», τίθεται η σφραγίδα του ΚΤΕΟ και η υπογραφή του ελεγκτή.

2. Δεύτερος έλεγχος Κατά την διαδικασία ταξινόμησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (α) σχετ., σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών παραποίηση του αριθμού χιλιομέτρων των αναγραφόμενων στην αυτοκόλλητη ετικέτα (όπου αυτή υφίσταται) επί της Ιταλικής άδειας κυκλοφορίας ή του Ιταλικού Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου σε σχέση με τα ευρεθέντα χιλιόμετρα από την εκτέλεση της παρακάτω αναφερόμενης εφαρμογής, ενώ αυτή δεν έχει διαπιστωθεί από ΚΤΕΟ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαγράφεται η αυτοκόλλητη ετικέτα της Ιταλικής άδειας κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟ» και τίθεται στο Ιταλικό Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου η παρατήρηση «ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ», τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της.

Η εφαρμογή για τον έλεγχο παραποίησης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων, διατίθεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών και εκτελείται ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο (link):

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-revisione

Στην ανωτέρω εφαρμογή: ➢ Επιλέγετε αριστερά στη σελίδα το τελευταίο πεδίο «Verifica Ultima Revisione» (Επαλήθευση τελευταίου τεχνικού ελέγχου)

➢ Στην οθόνη που ανοίγει συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά κάτωθι πεδία ως εξής:

• Στο πεδίο «Tipo veicolo» (τύπος οχήματος) επιλέγετε «Autoveicolo» (επιβατηγό όχημα)

• Στο πεδίο «Targa» (αριθμός κυκλοφορίας) πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τον αριθμό κυκλοφορίας

• Στο πεδίο «Captcha (Inserire i caratteri riportati nel riquadro a destra)» πληκτρολογείτε τον τετραψήφιο αριθμό αυθεντικοποίησης που εμφανίζεται στα δεξιά του

➢ Στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «RICERCA» (Αναζήτηση) και εμφανίζονται τα δεδομένα σε γραμμή ως εξής:

Tipo Veicolo Targa Data Revisione Esito Revisione Km rilevati dall'operato
(Τύπος οχήματος) (Αριθμός κυκλοφορίας) (Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου) (Αποτέλεσμα ελέγχου π.χ. Regolare «Επιτυχής») (Αριθμός χιλιομέτρων που καταγράφηκε από τον Ιταλό ελεγκτή)

Παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα για το επιβατηγό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: EP665AD


Στα Ιταλικά ΔΤΕ δεχόμαστε και αντίγραφο

Αν από την ανωτέρω διασταύρωση στοιχείων, μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών, διαπιστώνεται ταύτιση και του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων, εξυπακούεται ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου της Ιταλίας μπορεί να κατατεθεί και σε φωτοαντίγραφο, οπότε και παρέλκει η προσκόμιση πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του Πιστοποιητικού αυτού.


Για Ιταλικά Μ1 με ΔΑΟ έως και 17-9-2020 ελέγχονται και αυτά μέσω της εφαρμογής και όχι μέσω αυτοκόλλητου. Για αυτά συνεχίζει να μη χρειάζεται το ΔΤΕ

Επίσης στην περίπτωση ταξινόμησης επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία στην Ιταλία, που ήδη έχουν εισαχθεί στη χώρα μας και έχει εκδοθεί για αυτά Δήλωση Άφιξης Οχήματος μέχρι και την 17-9-2020 (σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 53210/850/7-9-2020 εγκύκλιο ΑΔΑ: Ω1ΘΜ465ΧΘΞ-ΞΧΘ), παρέλκει τόσο η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου όσο και η ύπαρξη της αυτοκόλλητης ετικέτας στην Ιταλική άδεια κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων.


Επειδή διαπιστώθηκε η μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) που αφορούν την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων, με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., επαναλαμβάνουμε τα κύρια σημεία των μέχρι τώρα οδηγιών που σας δόθηκαν μέσω των εγκυκλίων, τις οποίες μπορείτε να δείτε και συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ακολουθώντας τη διαδρομή :

Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος και Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων → Έλεγχος Μεταχειρισμένων-Μεταβίβαση → Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στη Ελλάδα.

Με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) επιχειρείται ο έλεγχος του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων του οδομετρητή, για τα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει προγενέστερα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Έτσι :


Θέλουμε το πρωτότυπο “ΔΤΕ” χώρας ΕΕ το οποίο θα ελέγχεται για τη γνησιότητά του, μέσω της σελίδας με το υπόδειγμα για κάθε χώρα. Επίσης θα γίνεται έλεγχος της συχνότητας ελέγχων κάθε χώρα

α) Το πρώτο δικαιολογητικό που θεσπίστηκε ότι πρέπει να υποβάλλεται κατά την ταξινόμηση, είναι το ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του κράτους-μέλους της ΕΕ προηγούμενης κυκλοφορίας (σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο και όχι σε φωτοτυπία), με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ). Αυτό σημαίνει ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου που φέρει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις ή η ισχύς του είναι μικρότερη από αυτήν που προβλέπεται από τη συχνότητα ελέγχου στην ξένη χώρα, δεν παρέχει κανένα δικαίωμα ταξινόμησης. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο που σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. οικ. 24070/359/16-4-2020 εγκύκλιό μας και υποβάλλονται υποχρεωτικά εφόσον έχουν εκδοθεί στην ξένη χώρα σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου (βλέπε σχετικό πίνακα με τις συχνότητες ελέγχου της αριθμ. 12829/192/6-3-2020 εγκυκλίου μας). Επειδή διαπιστώθηκε, ότι μερικές χώρες όπως π.χ. η Ολλανδία, τροποποιεί τη βασική συχνότητα ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, παρακαλείσθε όπως, όπου εγείρονται αμφιβολίες να συμβουλεύεστε το σύνδεσμο (link) που σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. οικ. 24070/359/16-4-2020 εγκύκλιό μας.


Το αντίγραφο τιμολογίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης, πρέπει να γράφει υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα. Επίσης, δεχόμαστε να έχει “ελαφρώς” λιγότερα χιλιόμετρα από το ξένο “ΔΤΕ”.

β) Το δεύτερο δικαιολογητικό που θεσπίστηκε είναι το αντίγραφο του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος, που εκδίδεται από τον αλλοδαπό κάτοχο (διανομέα ή ιδιώτη) και στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και όχι το τιμολόγιο πώλησης του διανομέα στην χώρα μας προς τον αγοραστή.

Αν το τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό που εκδίδεται στην αλλοδαπή, φέρει ένδειξη αριθμού χιλιομέτρων ελαφρώς διαφοροποιημένη από αυτή του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (π.χ. στην περίπτωση που ο τεχνικός έλεγχος στο εξωτερικό διενεργείται μετά την αγοροπωλησία του οχήματος οπότε παρουσιάζεται μία εύλογη διαφοροποίηση των διανυθέντων χιλιομέτρων), αυτό δεν αποτελεί λόγο για την μη ταξινόμηση του εν λόγω οχήματος.


Χωρίς ξένο ΔΤΕ ούτε έλεγχος - ούτε ταξινόμιση

γ) Επίσης ως δικαιολογητικό απαραίτητο για την ταξινόμηση υποβάλλεται και το ΔΤΕ από ΚΤΕΟ της χώρας μας (εφόσον απαιτείται από τη συχνότητα ελέγχου). Δηλαδή πρώτη ενέργεια του ΚΤΕΟ είναι η αναζήτηση του Πιστοποιητικού, διότι σε διαφορετική περίπτωση (μη ύπαρξής του) ένας τεχνικός έλεγχος εκ μέρους του Ελληνικού ΚΤΕΟ δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, καθόσον το όχημα δεν πρόκειται να ταξινομηθεί.


Το ΔΤΕ είναι αυτό που προκύπτει κυρίως από τη διαδικασία της «αναγνώρισης» του ισχύοντος Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ και στην απόφαση εναρμόνισης της νομοθεσίας μας. Στην αριθμ. 12829/192/6-3-2020 εγκύκλιό μας γίνεται πλήρης ανάλυση για το τι εννοούμε με τον όρο αναγνώριση.


Πότε μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος αντί Αναγνώρισης

Κατ’ εξαίρεση τεχνικός έλεγχος προβλέπεται να διενεργείται, είτε στις περιπτώσεις που απαιτείται και ειδικός έλεγχος διασκευής, είτε λόγω αμφιβολιών για την ισχύ του Πιστοποιητικού (δηλ. όταν διαπιστώνονται τεχνικά προβλήματα στο όχημα).

Τεχνικός έλεγχος του οχήματος μπορεί να διενεργηθεί επίσης, αντί της αναγνώρισης, όταν το Πιστοποιητικό έχει λήξει μετά την έκδοση της ΔΑΟ ή με αίτηση του ενδιαφερομένου όταν ο χρόνος λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με την υποχρέωση του επόμενου ελέγχου.

Έτσι τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται όταν το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου :

  1. έχει λήξει πριν την έκδοση της ΔΑΟ
  2. φέρει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις
  3. λήγει μετά το εύλογο διάστημα των έξι (6) μηνών
  4. φέρει αναγραφή αριθμού χιλιομέτρων που από τη διασταύρωση στοιχείων προκύπτει παραποιημένη (βλέπε Κεφ. Α της παρούσης)
  5. διαπιστώνεται είτε διά οπτικού ελέγχου είτε κατόπιν διερεύνησης ότι είναι παραποιημένο.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η «αναγνώριση» είναι ο κανόνας και ο τεχνικός έλεγχος είναι η εξαίρεση.


Τι γράφουμε στις εξαιρέσεις, που διενεργείτε έλεγχος αντί Αναγνώρισης

Σε κάθε περίπτωση που διενεργείται πλήρης περιοδικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος αντί της αναγνώρισης του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου, αναγράφονται στο χώρο των παρατηρήσεων του χορηγούμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) τα εξής:

“Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ……………..Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της …………..(αναγράφεται η χώρα έκδοσης) διότι ……………. (αναγράφεται ο λόγος σύμφωνα με τα παραπάνω)’’.

Για παράδειγμα :

1. «Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ………….. Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της Αυστρίας καθόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την τεχνική κατάσταση του οχήματος»

2. «Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ………….. Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της Αυστρίας επειδή το όχημα θα ταξινομηθεί ως εκπαιδευτικό»

3. «Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ………….. Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της Αυστρίας επειδή στο όχημα τοποθετήθηκε συσκευή υγραερίου»

4. «Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ………….. Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της Αυστρίας κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου καθόσον αυτό έληγε σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών»

5. «Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ………….. Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της Αυστρίας καθόσον έληξε η ισχύς του μετά την έκδοση της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ)».

Σε κάθε περίπτωση που διενεργείται είτε αναγνώριση, είτε τεχνικός έλεγχος του οχήματος, το ΚΤΕΟ διατηρεί στο αρχείο του σύμφωνα με τα ισχύοντα αντίγραφο του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου για μελλοντική διασφάλισή του.

Με την υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι η υποβολή του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέφθηκε από το άρθρο 53 του ν.4663/2020 (Α ́30), δεν αφορά μεταξύ άλλων, τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα που το τιμολόγιο πώλησής τους σε χώρα του εξωτερικού ή η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) ή το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους είχε εκδοθεί πριν τις 12-2-2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου).

Μόνο η ημερομηνία άφιξης ΔΑΟ για να μην απαιτείται αναγνώριση ή ξένο ΔΤΕ. Το τιμολόγιο ή παραστατικό πώκηση μόνο για τον έλεγχο χιλιομέτρων

Επειδή παρατηρείται το γεγονός παραποίησης της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης σε χώρα του εξωτερικού, εφεξής για την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από την συχνότητα ελέγχου στην ξένη χώρα) εφόσον η ημερομηνία Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) είναι μεταγενέστερη της 12ης-2-2020. Το τιμολόγιο πώλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό σε χώρα του εξωτερικού, λαμβάνεται πλέον υπόψη μόνο για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 για τον έλεγχο του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων.

Διευκρινίζεται ότι, οχήματα για τα οποία η ημερομηνία Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) είναι προγενέστερη της 12ης -2-2020, εξακολουθούν να ταξινομούνται χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/70201_2021.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/14 12:39
  • από admin