κτεο:νομοθεσία:νόμοι:56511_6591_2006

Πίσω

56511 6591 2006

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολή
Εδικός τεχνικός έλεγχος ανάριθμων εκπαιδευτικών οχημάτων23/10/2006Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο ανάριθμων εκπαιδευτικών οχημάτων:

α) Σύμφωνα με τον πίνακα των σημείων ελέγχου της παραπάνω (β) σχετικής απόφασης του πουργού Μ.Ε., κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο των εκπαιδευτικών οχημάτων στα ΚΤΕΟ, ελέγχονται το μήκος, το πλάτος και η μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος (σημεία ΕΚΠ. 07, 08 και 09 αντίστοιχα).

β) Σύμφωνα με την αριθμ. 13700/1978 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (401 Β’), όπως ισχύει, τα τεχνικά στοιχεία των μεταχειρισμένων οχημάτων καθορίζονται από τις Υπηρεσίες Μ.Ε. βάσει της έγκρισης τύπου του οχήματος και, εφόσον αυτή δεν υπάρχει, βάσει έντυπου καταλόγου του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή της ξένης άδειας κυκλοφορίας.

Βάσει των παραπάνω, και δεδομένου ότι οι διαστάσεις και η μάζα των εκπαιδευτικών οχημάτων ελέγχονται κατά την επιθεώρηση από τις Υπηρεσίες Μ.Ε. πριν την ταξινόμησή Γους, κατά τον τεχνικό έλεγχο ανάριθμων εκπαιδευτικών οχημάτων δεν θα ελέγχονται τα τημεία ΕΚΠ. 07, 08 και 09 του πίνακα της (β) σχετικής απόφασης του Υπουργού Μ.Ε.. Ξπισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα σημεία ελέγχου θα ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο ενάριθμων εκπαιδευτικών οχημάτων.

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/56511_6591_2006.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:06
  • από admin