κτεο:νομοθεσία:νόμοι:216046_2021

Πίσω

216046 2021

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Έγγραφο για ABS, σε μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4.06/08/2021Ενεργή28366 2098 06 2009, 9527 535 2009, ΟΙΚ. 45144 3126

Nothing found

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν προεγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) (ABS), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την β ́ σχετ. υ.α. καθορίστηκε η διαδικασία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με ΣΑΠ, ενώ αναλυτικές διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δόθηκαν με τη γ ́ σχετ. εγκύκλιό μας. Με τις παραπάνω διαδικασίες διασφαλίζεται η ύπαρξη της εγκατάστασης και η ορθή λειτουργία των ΣΑΠ στα κυκλοφορούν τα οχήματα.

Β) Τόσο στις διατάξεις της β ́ σχετ. υ.α., όσο και στην παρ. Γ4 της γ ́ σχετ. εγκυκλίου μας, σχετικά με την μεταβίβαση κυκλοφορούντων οχημάτων ή την ταξινόμηση ανάριθμων μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας που έχουν προεγκατεστημένο ΣΑΠ, η διαπίστωση ύπαρξης του συστήματος μπορεί να αποδεικνύεται κατά περίπτωση, είτε από την έγκριση τύπου του οχήματος είτε από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή συνδυασμό της άδειας κυκλοφορίας με την αναφερόμενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου του οχήματος. Μόνο στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από τα προαναφερόμενα, τότε η διαπίστωση ύπαρξης του ΣΑΠ γίνεται βάσει εναλλακτικών δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 2.1 ή 2.2 της β ́ σχετ. υ.α., κατά περίπτωση.

Γ) Σύμφωνα με την παρ. Γ.4.2 της γ ́ σχετ. εγκυκλίου μας, οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 με εθνική έγκριση τύπου εκδοθείσα στη χώρα μας, τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινουργή μετά την 1/1/2004 φέρουν υποχρεωτικά ΣΑΠ. Συνεπώς, για τη μεταβίβαση των οχημάτων αυτών δεν απαιτείται η εφαρμογή των διαδικασιών της β ́ σχετ. υ.α. και της γ ́ σχετ. εγκυκλίου μας για τη διαπίστωση της ύπαρξης ΣΑΠ.

∆) Σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΚ και το παράρτημα ΧΙΧ της δ ́ σχετ., οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 με έγκριση ΕΚ τύπου (εκδοθείσα μεταγενέστερα της 29/4/2009) φέρουν υποχρεωτικά ΣΑΠ. Συνεπώς μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται στη χώρα μας προς ταξινόμηση, με πρώτη ταξινόμηση ως καινούργια μετά την 29/4/2009, για τα οποία διαπιστώνεται από την άδεια κυκλοφορίας τους ή από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ότι καλύπτονται από έγκριση ΕΚ τύπου ταξινομούνται χωρίς την απαίτηση κανενός επιπλέον δικαιολογητικού για την ύπαρξη του ΣΑΠ (όπως αυτά ορίζονται στην β ́ σχετ. υ.α. και στη γ ́ σχετ. εγκύκλιό μας).

Ε) Σας επισημαίνουμε ότι η ταξινόμηση, μεταβίβαση και η κυκλοφορία οχημάτων των κατηγοριών του θέματος που δεν φέρουν συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ) απαγορεύεται, καθόσον έχουν παρέλθει οι προθεσμίες της β ́ σχετ. υ.α.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/216046_2021.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/19 11:59
  • από admin