κτεο:νομοθεσία:νόμοι:16771

Πίσω

16771

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης22/01/2021Ενεργή47593 764 2020, 2805 2021

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
156328 2021Εγκύκλιος14/06/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρος)Διευκρινίσεις για κοτσαδόροΕνεργή

Κείμενο

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 47593/764 /8-10-2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΠΙ7465ΧΘΞ-8ΟΡ) Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ’ αρ. 2805/2021 (Β’ 99) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (ΑΔΑ:6ΖΞ3465ΧΘΞ-ΥΝΞ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης:

α) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της αναφερόμενης απόφασης καθορίζεται ότι: «Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

Επίσης, στην παρ. 3 του άρθρου 9 της αναφερόμενης απόφασης προβλέπεται ότι: «Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης για έλξη ρυμουλκούμενου ή τοποθέτησης επί αυτής εξαρτήματος στήριξης (π.χ. σχάρα ποδηλάτου, μπαγκαζιέρα), αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται. Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης επί της διάταξης σύνδεσης οιουδήποτε εξαρτήματος για τη μεταφορά αντικειμένων, όπου επιτρέπεται, μετά το πέρας της μεταφοράς το εξάρτημα θα πρέπει να αφαιρείται και η διάταξη σύνδεσης να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται».

Περαιτέρω, στο άρθρο 11 της απόφασης ορίζεται ότι η ισχύς της αρχίζει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, μέχρι τις 18-10-2022, κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, δεν θα σημειώνεται έλλειψη.

Επίσης, μέχρι την ίδια ημερομηνία, θα γίνονται δεκτά από τα ΚΤΕΟ τα ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης που έχουν εκδοθεί για οχήματα των κατηγοριών Ο1 και Ο2.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/16771.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/23 07:56
  • από admin