κτεο:νομοθεσία:νόμοι:φ50_48597_5875_2009

Πίσω

Φ50 48597 5875 2009

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)10/09/2009Ενεργή14/02/2011, 03/05/2012, 18/11/2014, 19/01/2015, 23/07/2021

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάστασηΠρωτότυπο
7265 957 2011ΦΕΚ14/02/2011Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).Τροποποιεί το άρθρο 7 και το άρθρο 8Ενσωματώθηκε14.2.2011_.pdf
9860 132 2014ΦΕΚ03/05/2012Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).Τροποποιεί το άρθρο 9 (προσόντα προσωπικού)Ενσωματώθηκε9860_132_2014.pdf
ΟΙΚ.64008 5839 2014ΦΕΚ18/11/2014Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).Τροποποιεί τα αρθρα 3,4 & 5, προσθέτει το άρθρο 5Α, τροποποιεί το αρθρο 9Ενσωματώθηκεοικ.64008_5839_2014.pdf
516 58 2014ΦΕΚ19/01/2015 Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)»Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12Α (Τιμολόγιο ΚΤΕΟ)Ενσωματώθηκε516_58_2014.pdf
Ν 4819 2021ΦΕΚ23/07/2021Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 121 : Ρύθμιση για την χωροθέτηση ΙΚΤΕΟ

Άρθρο 169 : Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία ΙΚΤΕΟ και έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
Ενεργήν_4819_2021.pdf
  • Περιγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτηριακές και προσωπικού
  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/φ50_48597_5875_2009.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/17 13:10
  • από admin