κτεο:νομοθεσία:νόμοι:φ23_6106_308_2007

Πίσω

Φ23 6106 308 2007

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Τεχνικός Έλεγχος Ανάριθμων Οχημάτων που προορίζονται για ΕΔΧ30/01/2007Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

Ε.Δ.Χ ΣΧΕΤ : η από 08-01 -2007 επιστολή σας.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής,, σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο - αναρίθμων οχημάτων που πρόκειται να ταξινομηθούν ως ΕΔΧ { Ταξί - Αγοραία ), σας πληροφορούμε ότι:

1. Στην Υ.Α, 62562/635/1987 ( ΦΕΚ 187/Β/1987 ) απόφαση του ..Υπουργού Μ.&Ε., και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αυτής, αναφέρονται τα σημεία ελέγχου με τους κωδικούς αριθμούς της Υ,Α. 44800/123/17-12-1985 ( ΦΕΚ 781 /Β/24-12-1985 ), που δεν ελέγχονται στα ΚΤΕΟ κατά τη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου ανάριθμου οχήματος, επειδή προβλέττεται επιθεώρηση του οχήματος πριν από την ταξινόμησή του, από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον τεχνικό έλεγχο ανάριθμου οχήματος που πρόκειται να ταξινομηθεί σαν Ε.Δ.Χ., είναι τα σημεία ελέγχου του Κεφαλαίου 900, της Υ.Α. 44800/123/17-12-1985, με τίτλο « ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ » όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα με ιρν Υ.Α. 12078/1343/25-2-2004 ( ΦΕΚ 435/Β/3-3-2004) με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου :

• 913 ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ ⇒ 15104

• 914 ΧΡΩΜΑ ⇒ 1401

•915 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΑΞΙ (ΑΓΟΡΑΙΟ*) / ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ⇒15105 & 15106

Κατά συνέπεια αφού ελέγχονται τα παραπάνω σημεία ελέγχου που ανταποκρίνονται μόνο στα Ε.Δ.Χ. οχήματα, χορηγούμε στο όχημα δελτίο καταλληλότητας με ισχύ ενός ( 1 ) έτους και όχι τα δυο ( 2 ) ισχύος που προβλέπονται για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα.

3. Τέλος από έρευνα που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι τα « Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχημάτων » που εκδίδονται από τα αρμόδια Τελωνεία της χώρας, στο σύνολο τους σχεδόν καταγράφουν τον παρακάτω περιορισμό : « ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ Δ.Χ. ΣΕ Ι,Χ. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 2960/01»

Η ΓΕΝ, ΔΙΕΥΘ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/φ23_6106_308_2007.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:07
  • από admin