κτεο:νομοθεσία:νόμοι:φ106_10007_1312_2009

Πίσω

Φ106 10007 1312 2009

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Διευκρινίσεις περί του συστήματος ABS και του επιβραδυντή κινητήρα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR23/06/2009Ενεργή

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
59851 3658 2009Εγκύκλιος11/05/2009∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρµογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήµατα µε αµιγώς υδραυλικό σύστηµα πέδησης που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµαταΗ συμφωνία ADR υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας και για τα ABSΕνεργή
9527 535 2009Εγκύκλιος25/09/2009Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδησηΤεχνικός έλεγχος ABS
- Δικαιολογητικά
- Εκ των υστέρων ABS
- Προεγκατεστημένο ABS
Διευκρινιστική της 22.8.12
Διευκρινίσεις σε κτεο:νομοθεσία:νόμοι:28366_2098_06_2009 & & 43592/3254 63561/4700 FIXME
Ενεργή

Κείμενο

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. Φ.106/32458/3858/11-06-2009 , 1876/55/14-01-09 αποφάσεις του υπουργού Μ.Ε. και οι με αριθμ. 58906/4119/24-10-08 , 3888/455/22-1-09 εγκύκλιοι του ΥΜΕ

Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετικών και μετά από ερωτήματα αρμοδίων υπηρεσιών (∆.ΚΤΕΟ) Νομαρχιακών Αυτοδιοικησέων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/89/ΕΚ (ADR 2007) που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την υ.α. 19403/1388/08 (Β ́781), σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Τα παρακάτω οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) τύπου EX/III, AT, FL και ΟΧ πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης Anti-lock ως ακολούθως :

α. Τα μηχανοκίνητα οχήματα (φορτηγά, ελκυστήρες) με μικτό βάρος άνω των 16 τόνων, με πρώτη ταξινόμηση μετά τις 30-6-1993.

β. Τα ρυμουλκούμενα (ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα και κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα) με μικτό βάρος άνω των 10 τόνων, με πρώτη ταξινόμηση μετά τις 30-6-1993.

γ. Τα μηχανοκίνητα οχήματα που είναι εγκεκριμένα να σύρουν ρυμουλκούμενα μικτού βάρους άνω των 10 τόνων (συρμοί με ρυμουλκό Ν2 ή Ν3 έως 16 τόνων), με πρώτη ταξινόμηση μετά τις 30-6-1995.

δ.‘Όλα τα οχήματα (φορτηγά εκτός κατηγορίας Ν1, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, συρμοί) που εγκρίθηκαν και εγκρίνονται για πρώτη φορά μετά από τις 30-6-2001 σύμφωνα με το σημείο 9.1.2. της ADR, ανεξάρτητα του πότε ταξινομήθηκαν για 1 η φορά. (Στην παράγραφο αυτή υπάγονται κυρίως όλα τα εισαγόμενα με ισχύον πιστοποιητικό ADR από το εξωτερικό και είναι εγκεκριμένα (κατασκευασμένα – εξακριβώνεται και από την επισήμανση του βυτίου ) μετά τις 30-6-2001. Επίσης υπάγονται τα εγκεκριμένα στη χώρα μας από τις Πολυτεχνικές Σχολές ως οχήματα ADR, αλλά μετά την 1-1-2005 (ημερομηνία εφαρμογής της ADR 2001)).

Τα παρακάτω οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) τύπου EX/III, AT, FL και ΟΧ πρέπει να φέρουν από 1-1-2011 σύστημα πέδησης Anti-lock ως ακολούθως :

α. Τα οχήματα που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (1.β.) και (1.γ.) αλλά με ρυμουλκό του συρμού κατηγορίας Ν3 με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη των 16 τόνων και πρώτη ταξινόμηση πλέον μετά την 1-10-1991.

β. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ν2 , Ο3 και Ν3 (από 12 έως 16 τόνων) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά μετά την 31-3-2001.

Τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που επιθεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν για πρώτη φορά από τους Φορείς Ελέγχου ADR (Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας) μέχρι 31-12-2004, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις της ADR 1999 σε εφαρμογή των υ.α. 2924/152/25-1-05 και 30796/2320/29-6-05 και υπάγονται στις ανωτέρω παραγράφους (κατηγορίες οχημάτων και αντίστοιχες ημερομηνίες πρώτης ταξινόμησης )( πρέπει να φέρουν ABS από 1-1-2011).

3. Τα παρακάτω οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) τύπου EX/III, AT, FL και ΟΧ πρέπει να φέρουν από 1-1-2014 σύστημα πέδησης Anti-lock ως ακολούθως : α. Όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 και οι συνδυασμοί αυτών, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις της υ.α. 28366/2098/06 (ΦΕΚ Β’ 441) (πρέπει να φέρουν ABS από 1-1-2014). Ως εκ τούτου, όλα τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα προγενέστερα των ημερομηνιών που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις 1α έως 1δ , 2α και 2β αντίστοιχα, (υπάγονται στην απαίτηση να φέρουν ABS από 1-1-2014).

β. Τα οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της υ.α. 73799/3620/03 (Β ́1906) “παρεκκλίσεις για οχήματα μικρών ποσοτήτων ή όμορων νομών συγκριμένων επικίνδυνων υλών” και για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί τα οριζόμενα στην αριθμ. 1244/44/10-2-04 εγκύκλιο του ΥΜΕ που διευκρινίζει την απόφαση. (Πρόκειται για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί έως τις 31-12-2001 και αναφέρεται ρητά η παρέκκλιση ως προς την απαίτηση ύπαρξης του συστήματος ABS), (υπάγονται στην απαίτηση να φέρουν ABS από 1-1-2014).

4. Πέραν των ανωτέρω σας πληροφορούμε τα εξής :

α. Τα κυκλοφορούντα οχήματα μέχρι το 2008 δύνανται να μεταβιβασθούν μέχρι 31-12-2010 χωρίς να φέρουν ABS εφόσον δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση να είναι εφοδιασμένα με ABS όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 1.α. – 1.δ. του παρόντος εγγράφου. Εξυπακούεται ότι από 1-1-2011 όλα τα οχήματα για να μεταβιβασθούν θα πρέπει είναι εφοδιασμένα με ABS.

β. Τα οχήματα Ν1, μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), ασχέτως αν είναι τύπου AT ή FL δεν εντάσσονται στην υποχρέωση να φέρουν ABS.

5. Όσον αφορά τον επιβραδυντή κινητήρα σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 71/320 όπως αυτή ισχύει, η υποχρέωση ύπαρξης του συστήματος αυτού είναι για τα οχήματα μόνο Ν3, για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια να έλκουν ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο4 και εφαρμόζεται για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από 31-03-2001.

Σύμφωνα με την οδηγία 71/320 όπως αυτή ισχύει, το μηχανόφρενο (κλαπέτο) δύναται να θεωρηθεί επιβραδυντής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR. (Πρώτη ταξινόμηση στο παρόν έγγραφο νοείται πρώτη ταξινόμηση στην Ε.Ε.)

Η παρούσα καταργεί την εγκύκλιο με αρ. πρ. οικ.58906/4119/08

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/φ106_10007_1312_2009.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/16 18:50
  • από admin