κτεο:νομοθεσία:νόμοι:φ.102.3_28005_352167522_2008

Πίσω

Φ.102.3 28005 352167522 2008

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Λεπτομέρειες για την αρχική χορήγηση - ανανέωση - επέκταση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων15/05/2008Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

ΣΧΕΤ: Το µε αριθµ. πρωτ. Φ.102.3/67163/7893/26-11-01 έγγραφο Γεν. Δ/νσης Μεταφορών.

«Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού και σε εφαρµογή των κ.υ.α. 64834/5491/00 (Β΄ 1350) και 52526/6904/07 (Β΄ 1900) περί των συμβούλων ασφαλούς µεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, σε κάθε αρχική χορήγηση - ανανέωση - επέκταση Πιστοποιητικούὐ ΣΑΜΕΕ παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω :

1: Αρχική Χορήγηση ΤΠιστοποιητικού :

Ο αριθµός του πιστοποιητικού που εκδίδεται έχει την µορφή : «Κωδικός Ὑπηρεσίας - αύξων αριθµός (τουλάχιστον τριψήφιος) - µήνας έτος» πχ 15-001-0508.

Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το πιστοποιητικό εἶναι πέντε έτη απὀ την ηµεροµηνία επιτυχούς εξέτασης.

Στο πιστοποιητικό αναγράφονται ρητά το/τα µέσον/α της χερσαίας µεταφοράς και οι κλάση/εις των επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία κρίθηκε ικανός µετά απὀ επιτυχή εξέταση, σύμφωνα µε την κατάσταση που συνυποβάλλεται απὀ την Διαρκή Επιτροπή Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΔΕΕΣΑΜΕΕ) του ΥΜΕ.

2.- Ανανέωση Πιστοποιητικού:

Όταν η ανανέωση γίνεται στην ίδια Υπηρεσία στην οποία έχει γίνει και η προηγούμενη έκδοση του πιστοποιητικού τότε στο κάτω τµήµα του πιστοποιητικού το οποίο προσκοµίζει ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνονται και σφραγίζονται οι τέσσερις τελευταίες ενδείξεις που αφορούν στην ανανέωση και στη θέση «ανανεώθηκε μέχρι» τίθεται η ηµεροµηνία 5 έτη απὀ την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του προηγούμενου πιστοποιητικού.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/φ.102.3_28005_352167522_2008.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/16 18:22
  • από admin