κτεο:νομοθεσία:νόμοι:οικ_29946_321_2019

Πίσω

ΟΙΚ 29946 321 2019

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 19111/192/06-03-2019 (Β ́ 1003) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΑΔΑ: ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3)29/05/2019ΕνεργήΥΑ19111 192 2019

Nothing found

Κείμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου Πληροφορίες : Ε. Κατσαγούνος Τηλέφωνο : 2131308531 Fax : 2131308596 E-mail : dteo@yme.gov.gr Παπάγου, 29 Μαΐου 2019 Αρ. Πρωτ. Οικ: 29946/321 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 19111/192/06-03-2019 (Β ́ 1003) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΑΔΑ: ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3)

1. Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή της απόφασης του θέματος αρχίζει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της ήτοι στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

2. Με την εν θέματι απόφαση έγινε κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ. 49372/3352/07-07-2017 (Β ́ 2726) εναρμόνισης της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον τεχνικό έλεγχο.

3. Τα σημεία αλλαγής είναι τα ακόλουθα:

α) Καταργείται η υπουργική απόφαση 44800/123/1985 (Β ́ 781) που αφορά στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και όλες οι υπουργικές αποφάσεις τροποποίησής της:

- 17948/625/1986 (Β ́394)

- 31806/1986 (Β ́565)

- 62562/635/1987 (Β ́187)

- 79400/2490/1989 (Β ́496) (μόνο η παρ. 5 του άρθρου 5 αυτής)

- 71703/8028/2003 (Β ́1824)

- 8603/847/2005 (Β ́219)

- 72009/7816/2005 (Β ́1780)

- 12078/1343/2004 (Β ́435)

- 27044/2913/2004 (Β ́676)

- 33586/4277/2010 (Β ́1099)

- 20398/2177/2012 (Β ́1469)

β) Καταργείται η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ23/24327/2887/2009 (Β ́945) που αφορά στον τεχνικό έλεγχο των δικύκλων πλην των άρθρων 12 και 13 αυτής.

γ) Καταργείται η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. Α 36348/3425/2013 (Β ́ 2224) που αφορά στην προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου για τις ενάριθμες μοτοσικλέτες, κατά τη διαδικασία μεταβίβασή τους και έκδοση άδειας «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

δ) Καταργείται η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 96086/3200/1993 (Β ́778) για την απαλλαγή από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους των οχημάτων που διενεργούσαν διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, λόγω του εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

ε) Καταργείται η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 58144/614/1992 (Β ́138) καταβολής προσαυξημένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο καθόσον οι διατάξεις της περιελήφθησαν και εμπλουτίστηκαν στην εν θέματι υπουργική απόφαση.

στ) Καταργείται η υ.α. με αρ. πρωτ. Φ1/55671/6474/2006 (Β ́1661) η οποία ρύθμιζε τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο.

ζ) Καταργείται η απόφαση με αρ. πρωτ. Α-οικ. 68631/5715/2007 (Β ́4/2008) προσκόμισης ισχύοντος ΔΤΕ για τη μεταβίβαση ενάριθμων επιβατηγών οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης.

η) Καταργείται η πρόβλεψη της έκδοσης εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα για την ισοδυναμία των ελαστικών για μοτοσικλέτες που υπήρχε στην υ.α. με αρ. πρωτ. Φ23/24327/2887/2009 (Β ́945) για τον τεχνικό τους έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Από την εφαρμογή της εν θέματι απόφασης στον έλεγχο θα ισχύει η χρήση των ελαστικών που είναι πιθανόν αναγραμμένα στην άδεια κυκλοφορίας ή ότι προβλέπει ο κατασκευαστής της μοτοσικλέτας.

4. Ενσωματώνονται στη συνημμένη υπουργική απόφαση πολλές ισχύουσες διατάξεις, απαντήσεις, ερμηνείες που είχαν με εγκυκλίους της Υπηρεσίας δοθεί σε συνέχεια ερωτημάτων πολιτών, Υπηρεσιών και φορέων ελέγχου. Έτσι το κείμενο γίνεται πιο πλήρες και μεταξύ άλλων :

α) Εκτός από τον περιοδικό έλεγχο περιελήφθησαν διατάξεις για τον έκτακτο και εκούσιο έλεγχο που προβλέπονται στον ν. 3446/2006 (Α ́ 49)

β) Περιελήφθησαν τα σημεία ελέγχου της καταργηθείσας υ.α. με αρ. πρωτ. Φ23/24327/2887/2009 (Β ́945) για τις μοτοσικλέτες κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα που σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/ΕΕ μπορούν να εισαχθούν με εθνική νομοθεσία

γ) Εκτός από τα σημεία ελέγχου ελάχιστων απαιτήσεων της οδηγίας ενσωματώνονται σημεία ελέγχου που είχαν εισαχθεί στη νομοθεσία της χώρας μας π.χ. για τις ζώνες ασφαλείας των διαφόρων τύπων λεωφορείων, για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, για οχήματα ADR ή ATP κ.λπ.

δ) Καταγράφηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ κατά τον έλεγχο και ανά κατηγορία οχήματος καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να διατηρούνται στο ΚΤΕΟ. Εισάγεται η υποχρέωση στα ΚΤΕΟ να διατηρούν ορισμένα δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την οριστική διαγραφή του οχήματος.

5. Διευκρινίζεται ότι το ισχύον για κυκλοφορία του οχήματος Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) είναι αυτό που δεν έχει λήξει χρονικά η ισχύς του (συμπεριλαμβανομένου του 7-ημέρου μετά την καταληκτική ημερομηνία επόμενου ελέγχου) και δεν έχει ελλείψεις ή έχει μόνο δευτερεύουσες ελλείψεις. Επίσης επιτρέπεται η κυκλοφορία οχήματος για τριάντα (30) ημέρες όταν αυτό είναι εφοδιασμένο με ΔΤΕ στο οποίο έχουν σημειωθεί σοβαρές ελλείψεις.

Όσον αφορά στη μεταβίβαση οχημάτων :

α) Ορίζεται ότι στο ΔΤΕ που υποβάλλεται για την μεταβίβαση οχημάτων για κυκλοφορία (ενάριθμων ή ανάριθμων) δεν πρέπει να σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Είναι δυνατή η μεταβίβαση επιβατηγών οχημάτων ή μοτοσικλετών αν υφίσταται ΔΤΕ με σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με την διαδικασία της θέσης τους σε ακινησία και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

β) Ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει χώρα της Ε.Ε. Για τον σκοπό της εν λόγω αναγνώρισης συμπληρώθηκε η κ.υ.α. με αρ. πρωτ. 8913/1089/2013 (Β ́ 501) «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους»

6.Επαναδιατυπώνονται οι περιπτώσεις για την απαλλαγή καταβολής τέλους για εκπρόθεσμο έλεγχο λόγω ανωτέρας βίας. Συμπεριελήφθησαν μεταξύ άλλων και οι περιπτώσεις :

α) οχήματος που βρίσκεται στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα που όφειλε να διεξαχθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος,

β) θητείας στρατευμένου, για τον ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρονικό διάστημα που όφειλε να διεξαχθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος

γ) που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι τρόφιμος σωφρονιστικού καταστήματος κατά το χρονικό διάστημα που όφειλε να διεξαχθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

7. Σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/ΕΕ βάσει της οποίας υφίσταται υποβίβαση της έλλειψης σχετικά με θέματα του αριθμού πλαισίου και των πινακίδων κυκλοφορίας από επικίνδυνη σε σοβαρή, αλλάζει η διαδικασία αποκατάστασης της έλλειψης αυτής.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν θέματι υπουργικής απόφασης αλλάζει η διαδικασία αντιμετώπισης των σοβαρών ελλείψεων κατά τον εκούσιο έλεγχο.

9. Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου διενέργειας των περιοδικών ελέγχων των μοτοσικλετών, των ΕΔΧ και των αρθρωτών λεωφορείων. Αντιθέτως αυξάνεται κατά 5 min ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου για οχήματα που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο LPG, CNG ή είναι διπλού καυσίμου (DUAL FUEL). Επίσης ρυθμίζεται και ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου για τα υπέρβαρα και υπερδιάστατα οχήματα.

Η παράγραφος 10 έχει καταργηθεί από 74368/861/2019

10. Ρυθμίζεται το θέμα της παραποίησης της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την προσθήκη τεκμαρτού αριθμού χιλιομέτρων ανά κατηγορία οχήματος και κατάταξης της έλλειψης ως σοβαρής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β ́ 2726) εναρμόνισης της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον τεχνικό έλεγχο. α) Η παραποίηση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ορίζεται στο σημείο 7.11.a και 4405.1: “Μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων: Εμφανής παραποίηση (απάτη) για τη μείωση ή την ψευδή καταγραφή της απόστασης που έχει διανύσει το όχημα” των Πινάκων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης, ως σοβαρή έλλειψη (ΣΕ). β) Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Όταν ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από αριθμό που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον προαναφερόμενο κωδικό. Ενημερώνεται ο κάτοχος ή ο προσκομίζων το όχημα για την έλλειψη αυτή και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάστασή της. γ) Για την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης χορηγείται από το ΚΤΕΟ που πραγματοποιεί τον έλεγχο, η βεβαίωση του Παραρτήματος VII της προαναφερόμενης απόφασης δεόντως συμπληρωμένη (όχι χειρόγραφα), η οποία υπογράφεται από τον ελεγκτή και από τον Τεχνικό Διευθυντή του ΚΤΕΟ, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού των τεχνικών ελέγχων του οχήματος από το οποίο προκύπτει η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε έλεγχο. Η βεβαίωση αυτή επιδίδεται στον κάτοχο ή προσκομίζοντα το όχημα ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (Α ́207) για την διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. δ) Στην προαναφερόμενη βεβαίωση καταγράφεται η αλληλουχία των τεχνικών ελέγχων και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε τεχνικό έλεγχο. Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτού αριθμού χιλιομέτρων, που υπολογίζονται ανά μήνα σε: *πεντακόσια (500) χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες *χίλια (1 000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα, *τρείς χιλιάδες (3 000) χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα, *πέντε χιλιάδες (5 000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα (Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τα οχήματα που ο μετρητής τους αναφέρεται σε μίλια) Ο αριθμός τεκμαρτών χιλιομέτρων καλύπτει όλο το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται ο τεχνικός έλεγχος. Για παράδειγμα αν ο έλεγχος επιβατηγού Ι.Χ. οχήματος πραγματοποιείται τον μήνα Μάρτιο θα υπολογιστούν τεκμαρτά (1.000) χίλια χιλιόμετρα για όλο τον Μάρτιο ανεξαρτήτως αν ο έλεγχος πραγματοποιείται την 1η Μαρτίου ή την 31η Μαρτίου. ε) Η διόρθωση της ένδειξης στο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει ως εξής: Στην ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφεται στο ΔΤΕ που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο έλεγχο πριν τον έλεγχο στον οποίο διαπιστώθηκε η παραποίησή της, προστίθενται τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο προαναφερθέντων ελέγχων και το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος μετά την παραποίηση. στ) Η βεβαίωση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων που πραγματοποίησε τη διόρθωση και επιστρέφεται στον κάτοχο ή τον προσκομίζοντα το όχημα προκειμένου να επιδειχθεί στο ΚΤΕΟ κατά τον επανέλεγχο. ζ) Μετά την ανωτέρω διόρθωση το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης που αφορά στην παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Αν δεν επιδειχθεί η ανωτέρω βεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, του άρθρου 12 της εν θέματι υ.α., δεν διενεργείται ο επανέλεγχος του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος. Εφόσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: “Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης οικ: 19111/192/6-3-2019 (Β ́ 1003) ”. η) Στα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης βεβαίωσης:

1ο παράδειγμα (μία παραποίηση για επιβατηγό Ι.Χ. όχημα):

1 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2013
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 100.000
2 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2015
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 65.000
3 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2017
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 80.000
4 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2019
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 90.000

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης κατά την έκδοση του 4 ου ΔΤΕ οι ενέργειες που γίνονται είναι οι εξής: 1. Η πρώτη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 2 ου ΔΤΕ. 2. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2013 έως και Σεπτέμβριο 2015, 24 μήνες x 1.000 km/μήνα = 24.000 km 3. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα ,δηλ. Σεπτέμβριο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2017, 80.000 - 65.000 = 15.000 km 4. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. Σεπτέμβριο 2017 έως και Σεπτέμβριο 2019, 90.000 - 80.000 = 10.000 km 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτών και διανυθέντων που πρέπει να προστεθούν στα 100.000 km) 24.000 + 15.000 + 10.000 = 49.000 km Άρα μετά την διόρθωση η ένδειξη στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα είναι 149.000 km (100.000 + 49.000)

2ο παράδειγμα (δύο παραποιήσεις για επιβατηγό Δ.Χ. όχημα)

1 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2015
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 550.000
2 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2016
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 420.000
3 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2017
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 490.000
4 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2018
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 360.000
5 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ:
Σεπτέμβριος 2019
Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
(km) 415.000

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης κατά την έκδοση του 5 ου ΔΤΕ οι ενέργειες που γίνονται είναι οι εξής: 1. Η πρώτη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 2 ου ΔΤΕ. 2. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2016, 12 μήνες x 5.000 km/μήνα = 60.000 km 3. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα ,δηλ. Σεπτέμβριο 2016 έως και Σεπτέμβριο 2017, 490.000 - 420.000 = 70.000 km 4. Η δεύτερη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 4 ου ΔΤΕ. 5. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2017 έως και Σεπτέμβριο 2018, 12 μήνες x 5.000 km/μήνα = 60.000 km 6. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. Σεπτέμβριο 2018 έως και Σεπτέμβριο 2019, 415.000 - 360.000 = 55.000 km 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτών και διανυθέντων που πρέπει να προστεθούν στα 550.000 km) 60.000 + 70.000 + 60.000 + 55.000 = 245.000 km Άρα μετά την διόρθωση η ένδειξη στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα είναι 795.000 km (550.000 + 245.000)

11. Παρατίθεται παρακάτω Υπόδειγμα Ενημερωτικού Σημειώματος που αποστέλλει το ΚΤΕΟ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων είναι μικρότερος από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων). Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών κοινοποιεί τις τυχόν ενέργειές της στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

12. Στο άρθρο 12 της εν θέματι υ.α. ρυθμίζεται το θέμα της αντικατάστασης του μετρητή χιλιομέτρων με άλλον (καινούριο ή μεταχειρισμένο). Επίσης στο ίδιο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των μετρητών χιλιομέτρων στους οποίους έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της αρίθμησης.

3. Στο άρθρο 10 της εν θέματι υ.α. ρυθμίζεται το θέμα του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που ενώ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά και εξαιρούνται από τον τεχνικό έλεγχο, κυκλοφορούν εκτός των νησιών αυτών σε περιοχές όπου υφίσταται ο τεχνικός έλεγχος.

14. Οι προδιαγραφές των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) περιγράφονται στα παραρτήματα III και IV της εν θέματι απόφασης αντίστοιχα για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο στην οπίσθια όψη του πρωτοτύπου φύλλου του ΔΤΕ έχει ως εξής:

15. Το έντυπο του Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) έχει τη μορφή του προβλεπόμενου στο Παράρτημα VI της απόφασης. Δεν εκτυπώνεται ενημερωτικό κείμενο στην οπίσθια όψη του . 16. Το απόθεμα των ΔΤΕ που υφίσταται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν θέματι απόφασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς του και όχι πέραν της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, με εκτύπωση των ενωσιακών κωδικών του Παραρτήματος II της κ.υ.α. οικ.49372/3352/2017 (Β ́ 2726), μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΚΤΕΟ.

Νέα προμήθεια ΔΤΕ στο μεσοδιάστημα μέχρι την εφαρμογή της εν θέματι απόφασης, μπορεί να γίνει χωρίς προτυπωμένους τους ενωσιακούς κωδικούς και των ενημερωτικών κειμένων (της οπίσθιας όψης του ΔΤΕ) της παρ.14 της παρούσας. Τα ΔΤΕ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Από 26 Σεπτεμβρίου 2019 τα ΔΤΕ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της εν θέματι απόφασης (με προτυπωμένους τους ενωσιακούς κωδικούς) και προτυπωμένο στην οπίσθια όψη το κείμενο της παρ.14 της παρούσας.

Το υπόδειγμα του νέου ΔΤΕ που θα χρησιμοποιείται από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019 εγκρίνεται για πρώτη φορά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών πριν την ημερομηνία αυτή και έκτοτε σε κάθε περίπτωση τροποποίησής του.

17. Οι προδιαγραφές του Ενδεικτικού Σήματος Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) περιγράφονται στο Παράρτημα V της εν θέματι απόφασης.

18. Προστέθηκαν νέα σημεία ελέγχου για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/οικ_29946_321_2019.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:14
  • από admin