κτεο:νομοθεσία:νόμοι:ν_4383_2016

Πίσω

Ν 4383 2016

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Τροποποίηση ΠΔ 51 201220/04/2016ΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012

Nothing found
 • - Η περίπτ. θ της παρ. 1 του άρθρου 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1 άρθρου τρίτου Ν. 4383/2016 (Α' 72/20.4.2016)
  - Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013).
  - Η παρ. 6 του άρθρου 5 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Οι περ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με τις παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Η περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 5 άρθρου τρίτου Ν. 4383/2016 (Α' 72/20.4.2016).
  - Η παρ. 1 του άρθρου 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 6 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 7 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Η περ. γ της παρ. 2 του του άρθρου 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 8 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Η εντός " φράση στο τέλος του τελευταίου εδ. της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 8 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 9 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Η παρ. 4 του άρθρου 8 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
  - Προστεθείσα με την παρ. 6 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013), η παρ. 3 του άρθρου 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 11 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
 • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/ν_4383_2016.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2022/05/02 11:50
 • από admin