κτεο:νομοθεσία:νόμοι:ν._4663_2020

Πίσω

Ν. 4663 2020

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.12/02/2020ΕνεργήΥΑ19111 192 2019

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
11711 151 2020Εγκύκλιος18/02/2020Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 30).* GPDR τιμολόγια
* Εξαιρέσεις (ημερομηνία αγοράς & ιστορίκού ενδιαφέροντος)
* Το ξένο ΔΤΕ απαραίτητο
*Αναγραφή χλμ στην αναγνώριση
Ενεργή
70201 2021Εγκύκλιος17/03/20211) Πληροφόρηση σχετικά με τις Ιταλικές άδειες κυκλοφορίας
2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών της Ιταλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο επιβατηγού οχήματος στην Ιταλία
3) Διευκρινίσεις σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών ΙΧ οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλίου μας
-ΙΤΑΛΙΑ:
* Όχι αυτοκόλλητο, όχι παρατήρηση, θέλουμε ΔΤΕ (για όσα ΔΑΟ > 17/9/20)
* online έλεγχος χιλιομέτρων
* δεχόμαστε και αντίγραφο αν το δούμε online
-ΔΤΕ: Πρωτότυπο και έλεγχος γνησιότητας και συχνότητας μέσω του site προτύπων εγγράφων άλλων χωρών ΕΕ
-Πότε έλεγχο αντί αναγνώρισης και παρατηρήσεις στο ΔΤΕ
-Τα τιμολόγια πλέον μόνο για έλεγχο χλμ όχι για αποφυγή ΔΤΕ. Μόνο ημερομηνία ΔΑΟ
Ενεργή
283145 2021Εγκύκλιος13/10/20211) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Γαλλία 2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Αυτοκινήτων της Ρουμανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Ρουμανία 3) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου του Ιστορικού των Τεχνικών Ελέγχων των Οχημάτων της Εσθονίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Εσθονία 4) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κρατικής Υπηρεσίας Ταξινόμησης της Λιθουανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Λιθουανία 5) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Οχημάτων της Πολωνίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην ΠολωνίαΈλεγχος Ανάριθμων Γαλλίας, Ρουμανίας, Εσθονίας, Λιθουανίας, ΠολωνίαςΕνεργή
ΑΠ 5233Εγκύκλιος12/01/2021Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/2020Δεν εκτελείται έλεγχος ανάριθμου:
*Αν μπορεί να γίνει αναγνώριση
*Αν δεν υπάρχει ξένο ΔΤΕ
*Αν το ξένο ΔΤΕ φέρει Σ.Ε.
Ενεργή
12829 192 2020Εγκύκλιος06/03/2020Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)Παραδείγματα
* ΔΤΕ από χώρα ξένης άδειας
* Ημερομηνίες για ισχύ ΔΤΕ (αν είχε και αν δεν είχε υποχρέωση στη χώρα του)
* Πότε έλεγχος και πότε ταξινόμιση
* Μεταφορά ελλείψεων στο πιστοποιητικό αναγνώρισης
* Συχνότητες στις χώρες Ε.Ε.
Ενεργή
27955 425 2020Εγκύκλιος14/05/2020Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30).Παραδείγματα για το πότε δεν χρειάζεται ΔΤΕ εξωτερικού ή/και αναγνώριση πιστοποιητικού για την ταξινόμηση ανάριθμουΕνεργή
24070 359 2020Εγκύκλιος14/04/2020Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)Σύνδεσμοι με ΔΤΕ και άδειες, συχνότητα και υποδείγματα ΔΤΕ χωρών Ε.Ε.Ενεργή

Κείμενο

….

Άρθρο 53: Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα

1. Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ) που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή:

α) Του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του οχήματος και ειδικότερα:

αα) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η υποβολή ισχύοντος, κατά τον χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (Δ.Α.Ο.) στη Χώρα, Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσής του, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Η απαίτηση υποβολής του ανωτέρω Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ισχύει εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους - μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του,

ββ) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται το όχημα να υποβληθεί υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της Ελληνικής Επικράτειας και να εκδοθεί Δ.Τ.Ε. που να πιστοποιεί ότι το εν λόγω όχημα δεν παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

β) Αντιγράφου του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος, που εκδίδεται από τον αλλοδαπό κάτοχο (διανομέα ή ιδιώτη) και στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

γ) Του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την εισαγωγή του.

2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ελέγχει τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων στα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του.

β) Αντίγραφο του τιμολογίου ή αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησής του.

γ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησής του.

δ) Ελληνικό Δ.Τ.Ε., εφόσον απαιτείται από τη συχνότητα ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα χιλιόμετρα δεν αυξάνονται ανά δικαιολογητικό σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, ή ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του είναι πλαστό, τότε η διαδικασία για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώνεται.

3. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των ενεργειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου διπλασιάζεται. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η κατηγοριοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων του προηγούμενου εδαφίου, ο τρόπος επιβολής αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ελληνικής υπηκοότητας κατόχων αυτοκινήτων, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό και επαναπατρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του επαναπατρισθέντος και ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει είτε από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), εφόσον αυτά είναι υπόχρεα να το φέρουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης τους, είτε από το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους.

….

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/ν._4663_2020.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:16
  • από admin