κτεο:νομοθεσία:νόμοι:γ4_33468_980_2020

Πίσω

Γ4 33468 980 2020

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα βυτιοφόρα ≦ 1000 λίτρων09/06/2020ΕνεργήΣΤ 29900 1997

Nothing found

Κείμενο

ΣΧΕΤ : ή υπουργική απόφαση µε αριθμ. οἵκ. 4/29303/661 (ΦΕΚ Β’ 2107) “ Ἰροποποίηση της υπ᾿ αρ. Σ1- 29900/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (81318). (444: ΨΠ83465ΧΘΞ-ΣΑΨ)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2107/Β/2020, η παραπάνω σχετική υπουργική απόφαση µε την οποία αναστέλλεται κατά την θερινή περίοδο ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ της ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ «1000 ΛΙΤΡΩΝ» στην άδεια κυκλοφορίας τῶν βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης τῆς δεξαμενής, προκειµένου να διευκολυνθεί η διενέργεια των προβλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οἱ οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων µέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοῖϊού COVID-19.

Στο διάστηµα αυτό θα πρέπει να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες μετρήσεις και έλεγχοι από τα διαπιστευµένα εργαστήρια ογκοµέτρησης βυτιοφόρων και από τοὺς φορείς ελέγχου ΑΡΒ αντίστοιχα, ώστε από 30.09.2020 να προσκοµίζονται τα απαιτούμενα έγγραφα στο ΚΤΕΟ κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, σύμφῶνα µε την παρ. 6 του κεφαλαίου Α᾿ της ΣΤ-29900/17 (ΦΕΚ Β᾽ 1318) απόφασης όπως ισχύει.

Τα διαπιστευµένα εργαστήρια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 150 17025 είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ (www.esyd.gr). Προκειμένου να αναζητηθούν εργαστήρια διαπιστευµένα για ογκοµετρήσεις βυτιοφόρων στον ιστότοπο του ΕΣΥΔ, επιλέγεται η παρακάτω διαδροµή: Πίνακες Διαπιστεύσεων > Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων > Εργαστήριο διακριβώσεων > βάσει Τύπου Δοκιμής/Διαπίστευσης > Μετρήσεις Όγκου. Από τη λίστα των εργαστηρίων που προκύπτουν από την αναζήτηση, ανοίγοντας τα ΕΠΕΔ φαίνονται οι διακριβώσεις για τις οποίες είναι διαπιστευµένα.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/γ4_33468_980_2020.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/18 06:32
  • από admin