κτεο:νομοθεσία:νόμοι:απ_5233

Πίσω

ΑΠ 5233

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/202012/01/2021ΕνεργήΝ. 4663 2020

Nothing found

Κείμενο

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α'30) για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων που προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ, και προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα τα αναφερόμενα οχήματα:

Α) να προσέρχονται από τους ενδιαφερομένους για ταξινόμηση στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών:

• είτε χωρίς την υποβολή του κύριου δικαιολογητικού (Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου της ξένης χώρας - όταν αυτό απαιτείται-), είτε με την υποβολή του με σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις

• χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με την υποχρέωση ύπαρξης ξένου Πιστοποιητικού σε σχέση με τις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής του νόμου (12-2-2020) είτε με άλλες που κατά καιρούς έχει εκδώσει το Υπουργείο για μεταβατικές περιόδους

• είτε με την προσκόμιση παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών


Πρωτότυπο όχι αντίγραφο ΔΤΕ άλλης χώρας

• είτε με την υποβολή φωτοαντιγράφου του ξένου πιστοποιητικού αντί του πρωτοτύπου


Β) να προχωρούν στη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ :

• αντί για την αναγνώριση του ξένου Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και της υ.α με αρ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (ΒΊ003)


Χωρίς ξένο ΔΤΕ δε γίνεται ούτε έλεγχος

• σε οχήματα που δεν είναι εφοδιασμένα με ξένο Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου (π.χ. λόγω απώλειας)


το ΔΤΕ δε πρέπει να έχει ΣΕ ή ΕΕ

• ακόμα και όταν το προσκομιζόμενο ξένο πιστοποιητικό φέρει σοβαρές ελλείψεις


παρακαλούμε όπως εξακολουθείτε να λαμβάνετε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα (προληπτικά και κατασταλτικά) ώστε να τηρείται η νομοθεσία και οι οδηγίες, βάσει των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί αναφορικά με τον έλεγχο των χιλιομέτρων και τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4663/2020, προς όφελος του καταναλωτή.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/απ_5233.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 11:03
  • από admin