κτεο:νομοθεσία:κατάλογος

Πίσω

Κατάλογος Νομοθεσίας ΚΤΕΟ

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΕτικέταΚατάστασηΣχετικάΚρίσιμηΜεταβολήΠρωτότυπο
ΥΑ19111 192 2019ΦΕΚ26/03/2019Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).Βασική Νομοθεσία, Δικαιολογητικά, Διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου, Ψηφιακό Αρχείο, Απαλλαγή, Ανάριθμα, Ελάχιστοι Χρόνοι Ελέγχου, Έκτακτος Έλεγχος, Χιλιόμετρα, Κωδικοί Ελλείψεων, Υπολογισμός Πέδης, Έντυπο ΔΤΕ, ΕΣΤΕ, Βεβαίωση ΚΤΕΟ, Αρ. πλαισίου, ADRΕνεργήΝαι31/10/2019, 24/09/20191003β_2020.pdf
ΚΥΑ48680 5032 2012ΦΕΚ12/11/2012Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματοςΠρώτο ποινολόγιο. Καταργήθηκε από 3326/212/2015ΠοινολόγιοΚαταργήθηκεΚΥΑ 3326 212 2015Ναι
ΚΥΑ 3326 212 2015ΦΕΚ15/01/2015Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματοςΚαταργεί την ΚΥΑ48680 5032 2012ΠοινολόγιοΕνεργήΚΥΑ48680 5032 2012, 86813 6572 2017Ναι
86813 6572 2017Εγκύκλιος16/02/2017Εφαρμογή της αριθμ. 334/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.Aρκεί η διαπίστωση της αναιτιολόγητης μη αποστολής ̟προς το Υ̟ουργείο μας από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, μέχρι τη 12η βραδινή της ημέρας διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, έστω και ενός μόνο εκ των απαιτούμενων
δεδομένων
Ποινολόγιο, Φωτογραφίες, ΜηχανογραφικόΕνεργήΚΥΑ 3326 212 2015
ΟΙΚ Φ1 26579 3183 2007ΦΕΚ18/05/2007Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων και των ορίων θολερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων.Όρια, Μέθοδος, Ανέφικτος Έλεγχος Βενζινοκίνητων, Υγραεριοκίνητων και Πετρελαιοκίνητων ΟχημάτωνΚαυσαέρια, Ανέφικτος Έλεγχος, Μετρητικά ΌριαΕνεργήΝαι
ΟΙΚ 49372 3352 2017ΦΕΚ07/07/2017Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚΚατηγορίες ΟχημάτωνΣυχνότητα Ελέγχου, Κατηγορίες ΟχημάτωνΕνεργήΝαι09/11/2022
ΟΙΚ 29946 321 2019Εγκύκλιος29/05/2019Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 19111/192/06-03-2019 (Β ́ 1003) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΑΔΑ: ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3)Κοινοποιεί και δίνει διευκρινίσεις για τη 19111/192/2019

Ενημερωτικό σημείωμα σε υπηρεσία για χιλιόμετρα
Διαδικασία Τεχνικού ΕλέγχουΕνεργήΥΑ19111 192 201929946_2019.1561714741999.pdf
ΟΙΚ 70977 769 2019Εγκύκλιος25/04/2021Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β ́ 1003).Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη κυρώσεων

Καταργήθηκε από 74368/861/2019
ΧιλιόμετραΚαταργήθηκεΥΑ19111 192 2019
74102 845 2019Εγκύκλιος10/09/2019Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 70959/767/24-09-2019 (Β΄ 3593) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών: “Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)” (ΑΔΑ: ΩΧ1Μ465ΧΘΞ-ΑΣΖ)Όταν προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση για κυρώσεις, η ενημέρωση των ΚΤΕΟ στις υπηρεσίες δεν αποτελούν έναρξη της διαδικασίας κυρώσεων.ΧιλιόμετραΕνεργήΥΑ19111 192 2019, ΟΙΚ 70977 769 20192.14.4.pdf
77465 902 2019Εγκύκλιος21/10/2019Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:
1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β ́ 1003) όπως ισχύει.
2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β ́ 1032) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β ́1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».”
3) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β ́ 2748) “Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β ́1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ».”
Κατάργηση βεβαίωσης και Σ.Ε. για χιλιόμετρα. Κοινοποιεί και δίνει διευκρινίσεις για το 74368/861/2019ΧιλιόμετραΠαρωχημένηΥΑ19111 192 20192.14.5.pdf
24996 2840 2011ΦΕΚ03/06/2011Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων.Εναρμονισμένο. Τελευταία ενημέρωση: 01/07/19Μηχανογραφικό, Φωτογραφίες, Ενημέρωση Υπηρεσίας, ΧιλιόμετραΕνεργήΝαι01/07/2019, 31/10/2019
ΥΑ 20794 2222 2012ΦΕΚ03/05/2012 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟΔ.ΚΤΕΟΕνεργή17/04/1900
74368 861ΦΕΚ31/10/2019Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:
1) Οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003)
όπως ισχύει.
2) Οικ. 24996/2840/2011 “Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων” (Β’ 1123), όπως ισχύει».
3) 20794/2222/2012 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ” (Β’ 1466), όπως ισχύει».
ΕνσωματώθηκεΥΑ19111 192 2019, 24996 2840 2011, ΥΑ 20794 2222 201217/04/1900
78275 925 2019Εγκύκλιος16/12/2019Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία του τεχνικού ελέγχου μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 74368/861/18-10-2019 υ.α.α) χιλιομετρητής εκτός λειτουργίας
β) μηδενισμός και επανεκκίνηση χιλιομετρητή
ΧιλιόμετραΕνεργή74368 861, ΥΑ19111 192 201917/04/2021
ΣΤ 29900 1997ΦΕΚ01/03/1978Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλπ.Ανάριθμα, ADR, 1000lt, ΜετατροπήΕνεργήΝαι06/06/2019, 12/11/2019, 02/06/2020
40028 2019 2005Εγκύκλιος05/07/2005Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης και Εγκυκλίου του ΥΜΕΑριθμός Κυκλοφορίας σε Ανάριθμα: [Κωδ. ΚΤΕΟ] ΧΧΧΑνάριθμαΕνεργή
Φ50 37294 4127 2005Εγκύκλιος29/05/2005Αποστολή της Υ.Α 16857/1845/30-05-2005 (Β' 777) περί τροποποίησης της υ.α 36927/4751/2002 (Β' 847) «Οροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)»Παρατηρήσεις στο ΔΤΕ για ανάριθμαΑνάριθμαΕνεργή
491 88 2006Εγκύκλιος18/04/2006Ύπαρξη διάταξης ζεύξης σε αταξινόμητα οχήματαΑναγραφή διάταξης ζεύξης (κοτσαδόρου) σε ανάριθμαΑνάριθμα, ΚοτσαδόροςΠαρωχημένη
56511 6591 2006Εγκύκλιος23/10/2006Εδικός τεχνικός έλεγχος ανάριθμων εκπαιδευτικών οχημάτωνΣτα ανάριθμα δεν ελέγχονται τα σημεία ΕΚΠ 07, 08 και 09Ανάριθμα, ΕκπαιδευτικάΕνεργή
74307 8135 2006Εγκύκλιος13/12/2006Διενέργεια αρχικών τεχνικών ελέγχων μεταχειρισμένων οχημάτων (ΟΔΔΥ)Ο αριθμός ΟΔΔΥ χαράσεται μόνο στα επιβατικά.

Update: Δε χαράσεται πάντα Δ19Ε5039732 ΕΞ 2012
ΟΔΔΥΕνεργή
Φ23 6106 308 2007Εγκύκλιος30/01/2007Τεχνικός Έλεγχος Ανάριθμων Οχημάτων που προορίζονται για ΕΔΧΤαξίμετρο, Χρώμα, Πινακίδα ΤΑΞΙ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ελέγχονται σε ανάριθμα ΕΔΧ. Ισχύς ΔΤΕ 1 έτος.Ανάριθμα, ΕΔΧΕνεργή
Δ19Ε5039732 ΕΞ 2012ΦΕΚ10/12/2012Ανάθεση αντικειμένου Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στην περιφέρειαΗ υπηρεσία χαράσσει αριθμό ΟΔΔΥ μόνο αν κρίνει ότι είναι απαραίτητοΟΔΔΥΕνεργή
ΟΙΚ Α577 34 2015Εγκύκλιος01/09/2015Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4313/2014 (Α’ 261) «Ρυθίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» αναφορικά με επιβατικές μεταφορές.8. Μπορούν να ταξινομηθούν ταξινομηθούν ως ΕΔΧ μεταχειρισμένα 5ετίας (αντί 2ετίας)ΕΔΧ, ΑνάριθμαΕνεργή
ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016Εγκύκλιος30/07/2016Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4389/2016, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησηςΔεν απαιτείται πλέον η ένδειξη διπλοκάμπιναΑνάριθμαΕνεργή
8913 1089ΦΕΚ05/03/2013Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τουςΤιμοκατάλογος Δ.ΚΤΕΟ για όλα τα είδη των ελέγχων (και των ειδικών)Τιμοκατάλογος, Δ.ΚΤΕΟΕνεργήΝαι09/09/2018
Ν. 4663 2020ΦΕΚ12/02/2020Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.Άπαραίτητα έγγραφα για ανάριθμα από ΕΕ/Τρίτη χώρα/ΕπαναπατρισμόςΑνάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργήΥΑ19111 192 2019document_1_.pdf
11711 151 2020Εγκύκλιος18/02/2020Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 30).* GPDR τιμολόγια
* Εξαιρέσεις (ημερομηνία αγοράς & ιστορίκού ενδιαφέροντος)
* Το ξένο ΔΤΕ απαραίτητο
*Αναγραφή χλμ στην αναγνώριση
Ανάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργήΝ. 4663 2020ψα34465χθξ-δ18.pdf
12829 192 2020Εγκύκλιος06/03/2020Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)Παραδείγματα
* ΔΤΕ από χώρα ξένης άδειας
* Ημερομηνίες για ισχύ ΔΤΕ (αν είχε και αν δεν είχε υποχρέωση στη χώρα του)
* Πότε έλεγχος και πότε ταξινόμιση
* Μεταφορά ελλείψεων στο πιστοποιητικό αναγνώρισης
* Συχνότητες στις χώρες Ε.Ε.
Ανάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργήΝ. 4663 2020, 11711 151 2020ωυη4465χθξ-τβ3.pdf
24070 359 2020Εγκύκλιος14/04/2020Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)Σύνδεσμοι με ΔΤΕ και άδειες, συχνότητα και υποδείγματα ΔΤΕ χωρών Ε.Ε.Ανάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργή12829 192 2020, Ν. 4663 2020
27955 425 2020Εγκύκλιος14/05/2020Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30).Παραδείγματα για το πότε δεν χρειάζεται ΔΤΕ εξωτερικού ή/και αναγνώριση πιστοποιητικού για την ταξινόμηση ανάριθμουΑνάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργήΝ. 4663 2020, 11711 151 2020, 12829 192 202068βυ465χθξ-σφμ-2.pdf
ΟΙΚ 50481 801 2020Εγκύκλιος17/08/2020Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία Μετά τις 31-03-2019 στην Ιταλία εκδίδουν ΔΤΕ και όχι αυτοκόλλητοΑνάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργή12829 192 2020, 27955 425 2020
ΟΙΚ.Γ2 56216 1689 2020Εγκύκλιος21/09/2020Διευκρίνιση σχετικά με τους ελκυστήρες ADR* Αρκεί η προσκόμιση ισχύοντος πιστοποιητικού ADR από την χώρα προηούμενης ταξινόμισης
* Οι ελκυστήρες δε χρειάζονται ADR
ADRΕνεργήΣΤ 29900 1997ψοζι465χθξ-77ρ.pdf
ΑΠ 5233Εγκύκλιος12/01/2021Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/2020Δεν εκτελείται έλεγχος ανάριθμου:
*Αν μπορεί να γίνει αναγνώριση
*Αν δεν υπάρχει ξένο ΔΤΕ
*Αν το ξένο ΔΤΕ φέρει Σ.Ε.
Ανάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργήΝ. 4663 20205233_1_.pdf
70201 2021Εγκύκλιος17/03/20211) Πληροφόρηση σχετικά με τις Ιταλικές άδειες κυκλοφορίας
2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών της Ιταλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο επιβατηγού οχήματος στην Ιταλία
3) Διευκρινίσεις σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών ΙΧ οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλίου μας
-ΙΤΑΛΙΑ:
* Όχι αυτοκόλλητο, όχι παρατήρηση, θέλουμε ΔΤΕ (για όσα ΔΑΟ > 17/9/20)
* online έλεγχος χιλιομέτρων
* δεχόμαστε και αντίγραφο αν το δούμε online
-ΔΤΕ: Πρωτότυπο και έλεγχος γνησιότητας και συχνότητας μέσω του site προτύπων εγγράφων άλλων χωρών ΕΕ
-Πότε έλεγχο αντί αναγνώρισης και παρατηρήσεις στο ΔΤΕ
-Τα τιμολόγια πλέον μόνο για έλεγχο χλμ όχι για αποφυγή ΔΤΕ. Μόνο ημερομηνία ΔΑΟ
Ανάριθμα, Αναγνώριση ΠιστοποιητικούΕνεργή11711 151 2020, Ν. 4663 2020, ΥΑ19111 192 2019
Α-33824 2683 2004ΦΕΚ08/10/2004 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1-6-1999, σελ 57 - 65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.Προδιαγραφές άδειας κυκλοφορίας
* Μπορεί να αρθεί η ακύρωση ταξινόμησης
Αποχαρακτηρισμένα
*Αναγράφονται τα χιλιόμετρα στην άδεια κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα
Άδεια κυκλοφορίαςΕνεργή20/05/2018, 26/05/2017, 01/01/2007
Α3 72679 803 1988Εγκύκλιος05/12/1988Προσάρτηση ρυμουλκούμενου σε ΦΙΧ αυτοκίνηταΚοτσαδόρος σε ΦΙΧ, μόνο για εμπορική χρήσηΚοτσαδόροςΠαρωχημένη2.6.1_1_.pdf
ΦΑ10 ΙΚΤΕΟ 7419 304 2004Εγκύκλιος23/03/2004Διευκρινίσεις σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων*Ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης στα επιβατικά
* Παρατήρηση στην άδεια στα ΦΙΧ
ΚοτσαδόροςΠαρωχημένη2.6.2.pdf
Φ50 68150 6871 2006Εγκύκλιος27/11/2006Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που φέρουν διάταξη ζεύξηςΚοτσαδόροςΠαρωχημένη2.6.3.pdf
38562 2439 2009Εγκύκλιος18/08/2009Αίτημα του ιδιώτη κ. Β. ΛαχανάΕπιβατικά και ΦΙΧ με κοτσαδόρο μόνο με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησηςΚοτσαδόροςΠαρωχημένη2.6.4.pdf
2507 6 15 2009Εγκύκλιος20/09/2009Έλξη ρυμουλκούμενωνΚοτσαδόροςΠαρωχημένη2.6.5.pdf
Γ9 46447 2397 2019ΦΕΚ12/06/2019Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»*Τα πάντα για τα ρυμουλκούμενα, πινακίδες, ρυμούλκηση, άδεια, κ.α.

*Άρθρο 8: Κοτσαδόρος σε Μ1,Μ2,Μ3 (ελαφρά)
Ρυμουλκούμενα, ΚοτσαδόροςΚαταργήθηκε10/10/2019, 13/03/20206.2.7_r.pdf
47593 764 2020ΦΕΚ08/10/2020Εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. Γ9/46447/2397/2019 υ.α.* Από την 01/11/2020 και μετά πρέπει ο κοτσαδόρος να είναι αποσπώμενος ή αναδιπλούμενος.ΚοτσαδόροςΕνεργήΓ9 46447 2397 2019
2805 2021ΦΕΚ18/01/2021Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο.*Τα πάντα για τα ρυμουλκούμενα, πινακίδες, ρυμούλκηση, άδεια, κ.α.

*Άρθρο 8: Κοτσαδόρος σε Μ1,Μ2,Μ3 (ελαφρά)
Ρυμουλκούμενα, ΚοτσαδόροςΕνεργή27/10/20216ζξ3465χθξ-υνξ.pdf
16771Εγκύκλιος22/01/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσηςΈως 18/10/2022 για τα Μ1 & Ν1 δεχόμαστε σημείωμα
Από 18/10/2022 για τα Μ1 & Ν1 κοτσαδόρος μόνο αναδιπλούμενος ή αποσπώμενος
ΚοτσαδόροςΕνεργή47593 764 2020, 2805 202116771-21.pdf
ΟΙΚ. 49887 3723 2020Εγκύκλιος18/08/2020Καθορισμός των απαιτούμενων υποβαλλόμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και εγγράφων, στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τα λειτουργούντα Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. της ΧώραςΠοια έντυπα στέλνουμε σε ποιες υπηρεσίεςΕνημέρωση ΥπηρεσίαςΕνεργήψεχ4465χθξ-λψξ.pdf
27461 2021Εγκύκλιος02/02/2021Τροποποίηση του εδαφίου (η), της παραγράφου 1, της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49887/3723/18-8-2020 εγκυκλίουΕνημέρωση ακυρωμένων ΚΕΚ - ΔΤΕ ανά εξάμηνοΕνημέρωση ΥπηρεσίαςΕνσωματώθηκεΟΙΚ. 49887 3723 20206οτ1465χθξ-νμκ.pdf
618 43 2005ΦΕΚ20/01/2005 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.Σήμανση, συντήρηση πυροσβεστήρωνΠυροσβεστήρες, Ασφάλεια ΕργασίαςΕνεργή01/09/2005618_43_2005.pdf
17230 671 2005ΦΕΚ01/09/2005Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης».Πυροσβεστήρες, Ασφάλεια ΕργασίαςΕνσωματώθηκε618 43 200517230_671_2005.pdf
50292 3549 08 2009ΦΕΚ26/01/2009 Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρεςΘέση και προδιαγραφές πυροσβεστήρων για κάθε κατηγορία οχήματοςΠυροσβεστήρεςΕνεργή50292_3549_08_2009.pdf
20683 2134 87ΦΕΚ17/11/1987Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ.ΠυροσβεστήρεςΕνεργή01/04/1995, 07/04/2010, 14/04/2014, 03/12/2015, 22/02/2017b634_87.1129105373951_1_.pdf
89270 2021Εγκύκλιος06/04/2021Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Τεχνικού Ελέγχου κρατών-μελών της Ε.Ε και προθεσμίας αρχικού τεχνικού ελέγχου.10μηνη παράταση ΔΤΕ (και αρχικής υποχρέωσης) για τα οχήματα από Ιταλία, Τσεχία και ΜάλταΑνάριθμαΕνεργή89270-2021.pdf
21477 1594 2005Εγκύκλιος18/04/2005Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού R111 για την πλευρική σταθερότητα βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτωνΟχήματα με 1η Ιανσυαρίου 2005 (global) απαιτούν πιστοποιητικό πλευρικής ευστάθειας σύμφωνα με R111ADR, R111Ενεργή21477_1594_2005.pdf
Φ.106 32242 8282 200527/02/2005Πιστοποιητικό έγκρισης ADR φορτηγών μεταφοράς φιαλών υγραερίουΤα οχήματα που μεταφέρουν φιάλες υγραερίου δεν απαιτούν ADRADRΕνεργήφ.106_32242_8282_2005.pdf
35043 2635 2005Εγκύκλιος14/06/2005Σχετικά με τη τοποθέτηση νέας δεξαμενής σε κυκλοφορούν όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτωνΝέα δεξαμενή σε ήδη κυκλοφορούν όχημαADRΕνεργή35043_2635_2005.pdf
35608 2672 2005Εγκύκλιος29/06/2005Σχετικά με τη τοποθέτηση παλαιάς δεξαμενής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σε νέο πλαίσιο οχήματοςΠαλαιά δεξαμενή σε νέο πλαίσιο οχήματος (καινούργιο ή μεταχειρισμένο)ADRΕνεργή35608_2672_2005.pdf
Φ.106 66835 7803 2007Εγκύκλιος31/01/2007Τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης με δεξαμενή χωρητικότητας μικρότερης των 1000 λίτρωνΒυτιοφόρα πετρελαίου με πιστοποιητικό ογκομέτρησης ≦ 1000lt δεν υποχρεούνται σε έλεγχο ADRADR, 1000ltΠαρωχημένηφ.106_66835_7803_2007.pdf
Φ.106 56664 7398 2007Εγκύκλιος10/08/2007Ταξινόμηση Βιοντίζελ (Β100) κατά ADRΤο Βιοντίζελ δεν εμπίπτει στα ADRADRΕνεργήφ.106_56664_7398_2007.pdf
Φ.106 10109 1326 2008Εγκύκλιος19/02/2008Ανανέωση πιστοποιητικού ADR οχημάτων μεταφοράς υλών κλάσης 1 και αυτοτελών ελκυστήρωνΤα οχήματα Κλάσης 1 (EX/II & EX/III) και οι ελκυστήρες που συνδέονται με επικαθήμενα ADR δεν ανανεώνουν το φύλλο δοκιμών μόνο ετήσιο ΚΤΕΟADRΕνεργήφ.106_10109_1326_2008.pdf
Φ.102.3 28005 352167522 2008Εγκύκλιος15/05/2008Λεπτομέρειες για την αρχική χορήγηση - ανανέωση - επέκταση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτωνΠως συμπληρώνεται και πως ανανεώνεται το πιστοποιητικό ADR(Αριθμός πιστοποιητικού)ADRΕνεργήφ.102.3_28005_352167522_2008.pdf
ΥΑ Α1.ΟΙΚ 27683 2320 2008ΦΕΚ22/06/2008Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1/οικ11383/840/2007 (ΦΕΚ Β΄ 309) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων»Ιατρικά απόβλητα (Κλάση 6.2) Δικαιολογητικά και έλεγχος ΚΤΕΟ Ελλείψεις ATPADR, ATPΕνεργήυα_α1.οικ_27683_2320_2008.pdf
59851 3658 2009Εγκύκλιος11/05/2009∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρµογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήµατα µε αµιγώς υδραυλικό σύστηµα πέδησης που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµαταΗ συμφωνία ADR υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας και για τα ABSADR, ABSΕνεργή28366 2098 06 2009, 9527 535 2009, Φ106 10007 1312 200959851_3658_2009.pdf
Φ106 10007 1312 2009Εγκύκλιος23/06/2009Διευκρινίσεις περί του συστήματος ABS και του επιβραδυντή κινητήρα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR¶4. τα N1 ADR δεν υποχρεούνται για ABS
¶5. Το κλαπέτο είναι επιβρανδυσιόμετρο. Υποχρεούνται τα Ν3 που έλκουν Ο4
ADRΕνεργήφ106_10007_1312_2009.pdf
28366 2098 06 2009Εγκύκλιος05/11/2009∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρμογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήματα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματαΠάντα η νομοθεσία για τα ADR υπερισχύει της εθνικής για τα ABSADR, ABSΕνεργή9527 535 200928366_2098_06_2009.pdf
57481 3545 2009Εγκύκλιος17/11/2009Πινακίδα επισήμανσης σύμφωνα με την ΑDR 2007ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
- Πινακίδιο δεξαμενής
- στερέωση
- Χάραξη Ε.Τ. και αρ. παραγωγής (σε καινούργια και ανάριθμα) από 2010
- Απώλεια πινακιδίου
ADRΕνεργή57481_3545_2009.pdf
63561 4700 2010Εγκύκλιος27/12/2010Ανάρτηση έγκυρα πιστοποιημένων εγκρίσεων τύπου ή φύλλων δοκιμών (test report)Εγκρίσεις Τύπου ADR
Αφορά τo 9527/535/2009
Σελίδα ΥΜΕ
ABSΕνεργή63561_4700_2010.pdf
34415_3424_2011Εγκύκλιος09/01/2011Περί εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADRΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ

Φορείς διενέργειας των προβλεπόμενων δοκιμών σε μεμονωμένα οχήµατα και νέους τύπους δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την έκδοση της αντίστοιχης έγκρισης
ADRΕνεργή
ΟΙΚ. 59334 5244 2011Εγκύκλιος19/12/2011«Κοινοποίηση της αρ. οικ. 12436/706 (Β΄ 2039/13-9-2011) Απόφασης σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση»Σε Δεξαμενές Κλάσης 2 μετά την 1/7/2003 πρέπει να υπάρχει σήμανση π. Σχετική αναγραφή υποχρεούται τόσο στο φύλλο δοκιμών όσο και στο πιστοποιητικό ADR αλλιώς Σ16101 & Σ16102ADRΕνεργήοικ._59334_5244_2011.pdf
ΣΗΜ ΑΠΘ 201911/08/2019Σημειώσεις Σεμιναρίου ADR (και ATP)Κωδικοί Ελλείψεων
Πιστοποιητικό ADR
Πινακίδα Βυτίου
ABS
Επιβραδυντής
Πυροσβεστήρες
Περιοριστής Ταχύτητας
Πρόσθετος Εξοπλισμός
Ανθρωποθυρίδες
Οπίσθια Προστασία
Γείωση
Σωληνώσεις Βυτιοφόρων
ADR, ATPΕνεργήσημ_απθ_2019.pdf
ISBN 978 960 87771 7 0 201307/01/2013Οδική μεταφορά επικίνδυνων οχημάτωνΕγχειρίδιο ADR για Οδηγούς από ΥΥΜΕΔADRΕνεργή978_960_87771_7_0.pdf
6736 433 2013Εγκύκλιος22/03/2013Ορισµός Φορέα εξέτασης ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP).Ορισμός ΑΠΘ ως εκπαιδευτικού φορέα ADR ATPADR, ATP, Προσωπικόapofash_ekpaideyshs.pdf
9521 644 2013Εγκύκλιος25/02/2013Κοινοποίηση ορισμού Εξεταστικού Φορέα ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)Φορέας εξέτασης ADR & ATP το ΕΜΠADR, ATP, ΠροσωπικόΕνεργή9521_644_2013.pdf
9995 680 2013Εγκύκλιος16/04/2013Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της υ.α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948) για την ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδωνΤα Ψυγεία ΦΙΧ που μεταφέρουν Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) δεν απαιτούν ADR μόνο ATPADR, ATP, ΕΥΑΜΕνεργή9995_680_2013.pdf
Θ 23396 2305 2013ΕγκύκλιοςΔιευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της κ.υ.α οικ. 12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β/2011)- Οδηγία 2010/35 για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.Μεταφερόμενο εξοπλισμός υπό πίεση που αγοράστηκε πριν της 1/7/2003ADRΠαρωχημένηθ_23396_2305_2013.pdf
50790 5839 2013Εγκύκλιος14/10/2013Τεχνικός έλεγχος βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών αυσίμων μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνους.Βυτιοφόρα καυσίμων με υδραυλικά ή μεικτά Φρένα έως 8tn όχι ABS+παρατήρη ΔΤΕADR, ABSΕνεργή50790_5839_2013.pdf
ΑΡΙΘΜ. Α2 861 201322/08/2013Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)Άρθρο 127 (Σωληνώσεις Βυτία):¶ 1: Εξαιρέσεις - Τρόποι Κατασκευής¶ 2: Βαλβίδες Φόρτωσης¶ 3: Διατομές¶ 4: Χρωματισμοί¶ 5: Πιστοποιητικό Σωληνώσεων¶ 6: Σχεδιάγραμμα ΣωληνώσεωνADRΚαταργήθηκε
91354 2017ΦΕΚ01/09/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)'Αρθρο 106 (Σωληνώσεις Βυτία Μεταφοράς Πετρελαίου)
:¶ 1: Εξαιρέσεις (βενζινοκίνητες αντλίες) - Τρόποι Κατασκευής ¶ 2: Βαλβίδες Φόρτωσης ¶ 3: Διατομές¶ 4: Χρωματισμοί¶ 5: Πιστοποιητικό Σωληνώσεων¶ 6: Σχεδιάγραμμα Σωληνώσεων
ADRΕνεργήΝαι
62235 7380 2013Εγκύκλιος27/11/2013Τεχνικός έλεγχος βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνουςΑναγραφή αριθ. νέας εγκυκλίου για πρακτικό δοκιμών και Σ.Ε. πιστοποιητικό σωληνώσεων και υποχρέωση και σε < 1000 lt σε αυτόADR, 1000ltΠαρωχημένη62235_7380_2013.pdf
Ζ 47160 6305 2013Εγκύκλιος24/12/2013Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων1. Τροποποίηση στοιχείων δεξαµενής κυκλοφορούντος οχήµατος
2. Προσθήκη ουσιών σε δεξαµενή δίχως έγκριση τύπου
3. Συστήµατα πέδησης διαρκείας (Επιβραδυντές)
4. ATP (ΕΥΑΜ)
5. Ταξινόµηση µεταχειρισµένου οχήµατος που φέρει δεξαµενή και διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος ΑDR εξωτερικού
6. Ανανέωση πιστοποιητικού ADR για ελκυστήρες
ADR, ATPΕνεργήζ_47160_6305_2013.pdf
10840 759 2014Εγκύκλιος04/01/2014Τοποθέτηση ταχογράφου κατάλληλου για ορισμένα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων¶1: τα οχήματα FL πρέπει να φέρουν ειδική έκδοση “ταχογράφου ADR”
Τα μόνιμα ενεργὰ κυκλώματα των ΕΧ/IΙΙ πρέπει να προστατεύονται ἐναντι υπερθέρμανσης µε κατάλληλα µέσα

¶3: Έλεγχος και Δικαιολογητικά “Ταχογράφου ADR” για FL
ADRΕνεργή10840_759_2014.pdf
3.2_adr_2015.ods09/01/2016Πίνακας 3.2A ADR 2015https://nparafe.freedombox.rocks/bepasty/DWUJeMC7#_3.2_adr_2015.odsADRΕνεργή
Γ1 54738 660 2016Εγκύκλιος18/06/2016Χρήση LPG και CNG για την κίνηση οχημάτωνLPG & CNG σε ADR θα επιτραπούν με το νέο ADR 2017ADR, LPG, CNGΕνεργήγ1_54738_660_2016.pdf
Γ4 29797 3376 2016Εγκύκλιος05/12/2016Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)»ADR, ATP, Προσωπικόγ4_29797_3376_2016.pdf
Γ5 70060 8389 2017Εγκύκλιος10/03/2017Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμ'ατων - εναρμόνιση Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 - RID 2017)Βασικές Διαφορές ADR 2015 - 2017ADRΕνεργήγ5_70060_8389_2017.pdf
C 2018 400307/02/2018ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/936 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2018 με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτωνΠαρεκλίσεις ADR 2017 (Για Ελλαα έληξαν το 2019)ADRΠαρωχημένηc_2018_4003.pdf
ΓΔΑΠΛΠΣ 4008228 ΕΞ 2018ΦΕΚ16/11/2018Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης ΚαυσίμωνGPS σε βυτιοφόρα

17/6/2021: Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα!
ADRΕνεργή22.9.71.pdf
8280 526 2019Εγκύκλιος06/01/2006Εξαίρεση ελέγχου καινουργών Ελκυστήρων µε πιστοποιητικό ΕΤ σύµφωνα µε την 98/91/ΕΚΕλκυστήρας δεν απαιτείται πρακτικό δοκιμής από φορέα ελέγχου αν έχει Πιστοποιητικό ΕΤ από ΥΜΕ & Βεβαίωση από εργοστάσιο κατασκευής ότι καλύπτεται από ΕΤADRΕνεργή8280_526_2006.pdf
Γ5 48222 2474 2019ΦΕΚ07/03/2019Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής.ADR 2019ADRΕνεργήΝαιadr2019.pdf
Γ5 55146 2837 2019Εγκύκλιος16/07/2019Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2018/1846/ΕΕ (ADR 2019 - RID 2019)Βασικές Διαφορές ADR 2017 -2019ADRΕνεργήΓ5 48222 2474 201922.9.72.pdf
ΟΙΚ Γ4 81499 3581 2019Εγκύκλιος05/11/2019Βυτιοφόρα φορτηγά μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής ≤ 1000 λίτρωνΔιευκρινίσεις για τα 1000lt - Τι ελέγχει το ΚΤΕΟADR, 1000ltΕνεργήΣΤ 29900 1997οικ_γ4_81499_3581_2019.pdf
ΟΙΚ Γ4 91661 3951 2019ΦΕΚ31/12/2019Τεχνικές προδιαγραφές, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR - Υποχρεώσεις των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADRΗμερομηνία Εφαρμογής 30/06/2020ADR, Αρχείο, Φωτογραφίες, ΜηχανογραφικόΕνεργήΝαιοικ_γ4_91661_3951_2019.pdf
Γ4 33468 980 2020Εγκύκλιος09/06/2020Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα βυτιοφόρα ≦ 1000 λίτρωνΔημοσίευση παράτασης αναγραφής στην άδεια κυκλοφορίας για ADR ≦ 1000 λίτρων.ADR, 1000ltΕνεργήΣΤ 29900 1997γ4_33468_980_2020.pdf
ΟΙΚ Γ4 52608 1577 2020Εγκύκλιος02/09/2020Έλεγχος σήμανσης δεξαμενής ADR και αποστολή φωτογραφίας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πιστοποιητικών οχημάτων ADR ΚΤΕΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΠΡΙΝ 2002
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 1/1/2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ADR, Φωτογραφίες, Μηχανογραφικό, Κωδικοί ΕλλείψεωνΕνεργήΥΑ19111 192 2019, Γ5 48222 2474 2019, 57481 3545 2009, ΟΙΚ Γ4 91661 3951 2019Ναιοικ_γ4_52608_1577_2020.pdf
283145 2021Εγκύκλιος13/10/20211) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Γαλλία 2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Αυτοκινήτων της Ρουμανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Ρουμανία 3) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου του Ιστορικού των Τεχνικών Ελέγχων των Οχημάτων της Εσθονίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Εσθονία 4) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κρατικής Υπηρεσίας Ταξινόμησης της Λιθουανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Λιθουανία 5) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Οχημάτων της Πολωνίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην ΠολωνίαΈλεγχος Ανάριθμων Γαλλίας, Ρουμανίας, Εσθονίας, Λιθουανίας, ΠολωνίαςΑνάριθμαΕνεργήΝ. 4663 2020, ΥΑ19111 192 2019, 70201 2021283145_2021.pdf
Ν.4850 2001ΦΕΚ05/11/2021Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσειςΙστορικά οχήματα, Άγιο Όρος, Κατάρτιση προσωπικού, Όριο ηλικίας, Ίδρυση ΚΤΕΟΕνεργήΝ.2963 2001ν.4850_2021.pdf
309011 2021ΦΕΚ04/11/2021Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2021ΠροσωπικόΕνεργή49462 538 18 2019Ναι309011_2021.pdf
49462 538 18 2019ΦΕΚ09/04/2019 Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.ΠροσωπικόΕνεργήΝαι49462_538_18_2019.pdf
Ν 4784 2021ΦΕΚ16/03/2021Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Άρθρα 15, 23, 42 σχετικά με τον ΚΟΚ

Άρθρα 44, 45, 46, 50 σχετικά με άδειες κυκλοφορίας

Άρθρο 51 σχετικά με το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων οχημάτων

Άρθρο 61 σχετικά με το Μητρώο Εποπτών ΚΤΕΟ

Άρθρο 63 εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΟΚ, Άδεια κυκλοφορίας, Ανάριθμα, Μητρώο Εποπτών ΚΤΕΟΕνεργήν_4784_2021.pdf
Ν 4819 2021ΦΕΚ23/07/2021Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 121 : Ρύθμιση για την χωροθέτηση ΙΚΤΕΟ

Άρθρο 169 : Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία ΙΚΤΕΟ και έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
Λειτουργικά ΚΤΕΟΕνεργήΦ50 48597 5875 2009ν_4819_2021.pdf
Φ50 48597 5875 2009ΦΕΚ10/09/2009 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)Περιγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτηριακές και προσωπικούΛειτουργικά ΚΤΕΟΕνεργήΝαι14/02/2011, 03/05/2012, 18/11/2014, 19/01/2015, 23/07/2021φ50_48597_5875_2009.pdf
7265 957 2011ΦΕΚ14/02/2011Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).Τροποποιεί το άρθρο 7 και το άρθρο 8ΕνσωματώθηκεΦ50 48597 5875 200914.2.2011_.pdf
ΟΙΚ.64008 5839 2014ΦΕΚ18/11/2014Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).Τροποποιεί τα αρθρα 3,4 & 5, προσθέτει το άρθρο 5Α, τροποποιεί το αρθρο 9ΕνσωματώθηκεΦ50 48597 5875 2009οικ.64008_5839_2014.pdf
9860 132 2014ΦΕΚ03/05/2012Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).Τροποποιεί το άρθρο 9 (προσόντα προσωπικού)ΕνσωματώθηκεΦ50 48597 5875 20099860_132_2014.pdf
516 58 2014ΦΕΚ19/01/2015 Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)»Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12Α (Τιμολόγιο ΚΤΕΟ)ΕνσωματώθηκεΦ50 48597 5875 2009516_58_2014.pdf
Ν.2963 2001ΦΕΚ23/11/2001Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.Άρθρα 33 έως 41 Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας, Τιμοκατάλογος, ΚυρώσειςΛειτουργικά ΚΤΕΟΕνεργήΝαιn-2963-2001.pdf
Υ.Α.292015 2021ΦΕΚ27/10/2021Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).Δίμηνη Παράταση
Τροποποίηση Άρθρων 2, 3,5,9,10,11,12
ΚοτσαδόροςΕνσωματώθηκε2805 2021υ.α.292015_2021.pdf
156328 2021Εγκύκλιος14/06/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρος)Διευκρινίσεις για κοτσαδόροΚοτσαδόροςΕνεργή16771, 2805 2021ψιβ6465χθξ-μφ9.pdf
9527 535 2009Εγκύκλιος25/09/2009Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδησηΤεχνικός έλεγχος ABS
- Δικαιολογητικά
- Εκ των υστέρων ABS
- Προεγκατεστημένο ABS
Διευκρινιστική της 22.8.12
Διευκρινίσεις σε κτεο:νομοθεσία:νόμοι:28366_2098_06_2009 & & 43592/3254 63561/4700 FIXME
ABSΕνεργή28366 2098 06 2009, Φ106 10007 1312 2009Ναι9527_535_2009.pdf
43592 3254 2010Εγκύκλιος21/10/2010Διεσκριμήσεις της εγκσκλίοσ 9527/535/09.Διευκρινίσεις: Αντίπροσωποι ΣΑΠ και Φύλλα Δοκιμών (test report)ABSΕνεργή9527 535 20093254.pdf
ΟΙΚ.63561 4700Εγκύκλιος27/12/2010Ανάρτηση έγκαιρα πιστοποιημένων εγκρίσεων τύπου ή φύλλων δοκιμών (test report).test reportABSΕνεργή43592 3254 2010οικ.63561_4700.pdf
ΟΙΚ. 45144 3126Εγκύκλιος11/07/2017Τροποποίηση - ε̟πικαιροποίηση της υ̟π’ αριθμ. 9527/53 5/25-09-2009 εγκυκλίου «Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμ̟λοκής κατά την πέδηση» του Γ.Γ. του πρώην Υπουργείου Μεταφορών & ΕπικοινωνιώνABSΕνεργή9527 535 2009οικ._45144_3126.pdf
216046 2021Εγκύκλιος06/08/2021Έγγραφο για ABS, σε μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4.ABSΕνεργή28366 2098 06 2009, 9527 535 2009, ΟΙΚ. 45144 3126ωχ6ρ465χθξ-6σμ.pdf
335255 2021Εγκύκλιος25/11/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης
(κοτσαδόρος)
Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 292015/2021 (Β ́ 4966) απόφασηςΚοτσαδόροςΕνεργήΥ.Α.292015 2021, 2805 2021, 156328 20216σσξ465χθξ-ο67.pdf
3771 2022Εγκύκλιος10/01/2022Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση αδειών ρυμουλκούμενων οχημάτωνΠαγώνει τα θέματα με κοτσαδόρο επ αορίστου.ΚοτσαδόροςΕνεργήΥ.Α.292015 20216χεβ465χθξ-ρσρ.pdf
18671 1561 2013Εγκύκλιος22/05/2013Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτωνΣχάρα Ποδηλάτου, ΚοτσαδόροςΕνεργήβενχ1-π5ι.pdf
ΠΔ 51 2012ΦΕΚ26/04/2012Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011ΦΕΚ 'Α 101ΕκπαιδευτικάΕνεργήΝαι29/05/2013, 20/04/2016, 08/08/2016, 30/03/2002, 04/03/2019, 31/08/2019, 22/09/2020
Ν 4155 2013ΦΕΚ29/05/2013Τροποποίηση ΠΔ 51 2012- Η περίπτ. στ της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 50 Ν. 4155/2013 (Α' 120/29.5.2013).
- Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε, με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013).
- Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε, με την παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013).
- Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαταστάθηκε, με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013).
- Η παρ. 1 του άρθρου 17 αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 άρθρου 50 Ν. 4155/2013 (Α' 120/29.5.2013)
- Το άρθρο 21Α Προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α’ 120
ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
Ν 4383 2016ΦΕΚ20/04/2016Τροποποίηση ΠΔ 51 2012- Η περίπτ. θ της παρ. 1 του άρθρου 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1 άρθρου τρίτου Ν. 4383/2016 (Α' 72/20.4.2016)
- Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013).
- Η παρ. 6 του άρθρου 5 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Οι περ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με τις παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Η περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 5 άρθρου τρίτου Ν. 4383/2016 (Α' 72/20.4.2016).
- Η παρ. 1 του άρθρου 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 6 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 7 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Η περ. γ της παρ. 2 του του άρθρου 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 8 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Η εντός " φράση στο τέλος του τελευταίου εδ. της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 8 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 9 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Η παρ. 4 του άρθρου 8 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
- Προστεθείσα με την παρ. 6 του άρθρου 50 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.5.2013), η παρ. 3 του άρθρου 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 11 του άρθρου τρίτου του ν. 4383/2016 (Α΄ 72/20.4.2016).
ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
Ν 4413 2016ΦΕΚ08/08/2016Τροποποίηση ΠΔ 51 2012- Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 [όπως αυτό είχε προστεθεί με το άρθρο 17 του ν.4233/2014] καταργήθηκε, με την παρ.2 του άρθρου 74 του ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/8.8.2016) ΚΑΙ με έναρξη ι σ χ ύ ο ς την 8.11.2016 {τρεις μήνες από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στο ΦΕΚ : παρ.7 του ιδίου άρθρου και νόμου}.
- Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 74 του ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/8.8.2016) ΚΑΙ με έναρξη ι σ χ ύ ο ς την 8.11.2016 {τρεις μήνες από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στο ΦΕΚ : παρ.7 του ιδίου άρθρου και νόμου}.
- Το εντός « » πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 5 του άρθρου 17 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 4 και 5, αντιστοίχως, του άρθρου 74 Ν. 4413/2016 (Α' 148/8.8.2016) ΚΑΙ με έναρξη ι σ χ ύ ο ς την 8.11.2016, σύμφωνα με την παρ. 7 του ιδίου άρθρου και νόμου.
ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
Ν 4530 2018ΦΕΚ30/03/2018Τροποποίηση ΠΔ 51 2012- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 64 Ν. 4530/2018 (Α' 59/30.3.2018).ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
Ν 4599 2019ΦΕΚ04/03/2019Τροποποίηση ΠΔ 51 2012- Οι περιπτ. β, γ, δ, ε και η της παρ. 1 του άρθρου 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 1 άρθρου 11 Ν. 4599/2019 (Α' 40/04.03.2019).
- Η περίπτ. στ της παρ. 2 του άρθρου 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 4599/2019 (Α' 40/04.03.2019).
- Η περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 4599/2019 (Α' 40/04.03.2019).
- Στην παρ. 1 του άρθρου 7 , η εντός « » φράση ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 4 άρθρου 11 Ν. 4599/2019 (Α' 40/04.03.2019).
- Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ το εντός " " εδάφιο με την παρ. 5 άρθρου 11 Ν. 4599/2019 (Α' 40/04.03.2019).
- Στο άρθρο 14 οι λέξεις «και γραμμάτων» ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την παρ. 7 άρθρου 11 Ν. 4599/2019 (Α' 40/04.03.2019).
ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
Ν 4625 2019ΦΕΚΤροποποίηση ΠΔ 51 2012- Η παρ. 3 του άρθρου 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ. 4 αναριθμήθηκε σε παρ. 3, με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 4625/2019 (Α' 139/31.08.2019).
- Η παρ. 4 του άρθρου 17 τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρθρου 4 Ν. 4625/2019 (Α' 139/31.08.2019).
ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
Α3 ΟΙΚ 56475 6635 2020ΦΕΚ22/09/2020Τροποποίηση ΠΔ 51 2012- Το σημείο 5.1.3. του παραρτήματος II του άρθρου 21
του π.δ. 51/2012 (Α ́101) τροποποιείται από τη παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Αριθμ. A3/Οικ. 56475/6635 ΦΕΚ 4075 ΄Β 22/09/2020
-Το σημείο 5.2. του παραρτήματος II του π.δ. 51/2012
(Α ́101) το δεύτερο εδάφιο του δεύτερου υπότιτλου «Κα-
τηγορία Α2» αντικαθίσταται από τη παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Αριθμ. A3/Οικ. 56475/6635 ΦΕΚ 4075 ΄Β 22/09/2020
-Στη παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του
π.δ. 51/2012 (Α ́ 101), στο σημείο 12 του στοιχείου α της
σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, προστίθεται από κείμενο από το άρθρο 2 της υπ' αριθ. Αριθμ. A3/Οικ. 56475/6635 ΦΕΚ 4075 ΄Β 22/09/2020
ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκεΠΔ 51 2012
374362 2021ΦΕΚ31/12/2021Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτωνΕκπαιδευτικάΕνεργήΠΔ 51 2012Ναι2021.21.31_fek_6495_b_ekp_.pdf
ΟΙΚ.30705 Φ.704.4Εγκύκλιος19/05/2022Γνωστοποιήσεις - εγκρίσεις λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και μονάδων για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας»
Τα ΚΤΕΟ που δεν διαθέτουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 2500 τ.μ, δεν είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν και να ανανεώνουν το πιστοποιητικό ενεργής πυροπροστασίας
Διοικητικά, ΠυροπροστασίαΕνεργή30295 ΟΙΚ.Φ.704.46.1d536091_000350_190522_30705.pdf
297030 2022Εγκύκλιος27/09/2022Εκτύπωση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)Σε περίπτωση που δε χωράει όλο το ιστορικό χιλιομέτρων στο ΔΤΕ τότε εκτυπώνεται και 2η σελίδα.
Το ιστορικό μπορεί να τυπωθεί και σε στήλες πίνακα στο ΔΤΕ
Χιλιόμετρα, Έντυπο ΔΤΕΕνεργή24996 2840 2011, ΥΑ 20794 2222 2012ψβρδ465χθξ-2ευ.pdf
291957 2022ΦΕΚ28/09/2022Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων.LPG, Ανάριθμα, ADRΕνεργήΝαιfek-2022-tefxos_b-05060-downloaded_-07_10_2022.pdf
351555 2022Εγκύκλιος10/11/2022Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β ́ 5060/28-9-2022 της υπ’ αρ. 291957/2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων.- Ο Ειδικός έλεγχος καταργείται.
- Στον έλεγχο μικρής έκτασης ελέγχουμε μόνο τη δεξαμενή. Στο ΔΤΕ παρατήρηση: "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ"
- Μέχρι 27/12/2022 αντί ειδικού μικρής έκτασης γίνεται τεχνικός έλεγχος με παρατήρηση: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ"
LPGΕνεργή291957 2022351555-10-11-22.pdf
253664 2022Εγκύκλιος09/11/2022Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ Β ́ 5060/28-9-2022 της υπ’ αρ. 291957/2022 υπουργικής απόφασης, που αφορά στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων.Επεξήγηση άρθρων & υπόδειγμα τροποποίησης για τα εκ κατασκευήςLPGΕνεργή291957 2022ψ781465χθξ-8εθ.pdf
350919 2022ΦΕΚ11/08/2022Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β’ 2726)Τροποποόιηση σχετικά με όρια ηλικίας. Έχει ενσωματωθει
Προσθήκη ελέγχου ecall
Όρια ΗλικίαςΕνεργήΟΙΚ 49372 3352 2017kya_253664_2022.pdf
39804 2812 2017ΦΕΚ24/08/2017Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚΚινητα ΚΤΕΟΕνεργή31/12/20192918b_2017.1505203699246.pdf
64745 676ΦΕΚ31/12/2019Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39804/2812/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ» (Β’ 2918), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της ΕπιτροπήςΚινητα ΚΤΕΟΕνεργή39804 2812 20174932b_2019.pdf
274613 2022ΦΕΚ21/09/2022Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39804/2812/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ» (Β’ 2918), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της ΕπιτροπήςΚινητα ΚΤΕΟΕνεργή39804 2812 20174927b_2022.pdf
279 2022ΦΕΚ28/01/2022Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 374362/23.12.2021 απόφαση του του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6495).Διορθώνει σφάλματαΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκε374362 2021fek-2022-tefxos_b-00279-downloaded_-18_01_2023.pdf
YA 110947 2022ΦΕΚΤροποποίηση της υπ ́ αρ. 374362/23-12-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β ́ 6495)ΕκπαιδευτικάΕνσωματώθηκε374362 2021fek-2022-tefxos_b-01820-downloaded_-18_01_2023.pdf
302873 2022ΦΕΚ06/10/2022Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχωνΦωτό και ΜηχανογραφικόΜηχανογραφικόΕνεργήΝαιfek-2022-tefxos_b-05195-downloaded_-18_01_2023.pdf

c_template

  • κτεο/νομοθεσία/κατάλογος.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/31 19:42
  • από admin